Debatt: Egen elproduktion och uthållighet krävs för industriell hållbarhet

Sven Lindström, VD för solenergiföretaget Midsummer

Under en period med starkt stigande elpriser och larmrapporter om brist på energi och överföringskapacitet växer insikten långsamt fram i svenskt näringsliv att säker tillgång på elektricitet för driften kräver ansvar för en egen produktion av elektricitet. Det är ett helt nytt sätt att tänka och agera som utmanar decennier av givna förutsättningar. 

Insikten kan vara smärtsam för vissa företagare, eftersom den kräver en stor omställning och ett nytt sätt att tänka och räkna, men det går inte längre att lita på att samhället och dess energiföretag kommer att lösa den framtida eltillgången för industriföretagen och dess verksamheter. Vi ser redan nu stigande elpriser och förhoppningen om att vindkraft ska täcka det ökande behovet av elektricitet det närmaste decenniet håller helt enkelt inte. Den storskaliga havsbaserade vindkraften, om den blir av, ligger för långt fram i tiden och har andra utmaningar.

Kriget i Ukraina accentuerar än mer osäkerheten i den långsiktiga energiförsörjningen. Vi vet ännu inte hur det kommer att påverka gas- och oljeleveranser till Europa, elpriser m m men det har blivit en rejäl ögonöppnare för många aktörer på såväl makro- som mikronivå.

Många företag rapporterar redan stigande råvaru- och energipriser som en orsak till minskad lönsamhet och vi har den högsta inflationen på decennier. Vissa företag har avstått från etablering i regioner där de inte kunnat vara helt säkra på långsiktig tillgång till elektricitet.

Nya industrisatsningar kräver energi

Samtidigt läser vi nästan dagligen om nya ”gröna” industriföretag som ska etableras landet runt och som kommer att producera allt från batterier till stål. Gemensamt för dem alla är att de är extremt energislukande. Den nya batterifabriken i Göteborg kommer att behöva lika mycket el som hela Uppsala enligt Svenska kraftnät, och Göteborg Energi varslar om ett ”krisläge” där staden redan om tre år kan slå i kapacitetstaket för elnätet.

Dessa framtidsindustrier, som landet verkligen behöver, kommer dessutom att konkurrera med privatmarknaden om elektriciteten eftersom alla ju ska köra elbilar i framtiden.

Med en starkt ökande efterfrågan på elektricitet och med ett osäkert eller åtminstone svajigt utbud av detsamma återstår bara en enda lösning – egen produktion av elektricitet.

De nya fabrikerna kommer att ha stora tak och här är solpaneler den helt naturliga lösningen. De är numera snygga och effektiva, även på nordliga breddgrader. Småskaliga vindkraftverk kan vara ett komplement beroende på var fabriken är belägen och hur stor den är.

Ta ansvar för sin egen elförsörjning

Företag måste börja se tillgång till elenergi som en nyckelkomponent för lönsamhet och expansion. Precis på samma sätt som att pappers- och skogsbolag äger skog, avverkar den och sedan återplanterar den måste industriföretagen ta ansvar för sin egen elförsörjning. Förbrukar du mycket energi måste du också producera mycket energi. Enbart då kan företagen ta makten över sin egen framtid.

På en avreglerad elmarknad kommer privata hushåll och de mest lönsamma företagen vara de som har råd att betala höga elpriser. De företagen kanske inte finns i tillverkningsindustrin och kanske inte ens i Sverige. Vill vi verkligen förlora ryggraden i svenskt näringsliv, ”normalt” lönsamma mindre och medelstora företag samt lantbruk?

Företagen kommer att etablera sig där de kan få tillgång till billig el eller där de själva kan producera billig el. Vi ser redan detta nya tänk runt om i Europa, bl a på den iberiska halvön där byggen av stålverk planeras eftersom där finns möjligheter till utbyggnad av storskalig solkraft. För att säkra lönsamhet, klimatmål och framtida expansion måste privata företag investera i sin egen elförsörjning. För samhället står arbetstillfällen och skatteintäkter på spel.

Ett tak ska numera inte bara skydda från regn och snö utan även förse byggnaden med en stor del av den elektricitet som behövs för verksamheten. Det kommer att bli en självklarhet för alla fastighetsägare. Staten måste dra sitt strå till stacken genom avreglerade marknader, ett minimum av byråkrati för nya energikällor, samt gärna subventioner och tvingande krav på att nya fastigheter ska ha solcellstak. Detta skulle ge vårt näringsliv den vinnande strategi som behövs för framgång i en ny fossilfri värld. Eran med billig fossil energi är över.

Sven Lindström

VD för solenergiföretaget Midsummer