ABB:s vinst högre än väntat

Foto: ABB

ABB redovisar ett nettoresultat på 588 miljoner dollar (636) för det andra kvartalet 2015. Det var 7,2 procent bättre än förväntningarna som låg vid 548 miljoner, enligt SIX News/Inquiry Financials enkät.

Per aktie blev nettoresultatet 0,26 dollar (0,28), väntat var 0,24 dollar. Resultatet före skatt blev 892 miljoner (985), väntat var 793 miljoner.

Rörelseresultatet blev 961 miljoner (1.052), vilket gav en marginal på 10,5 procent (10,3). Väntat var 871 miljoner och 9,7 procent.

Det operativa rörelseresultatet före nedskrivningar, ebita, blev 1.058 miljoner (1.094), väntat var 1.009 miljoner. ABB riktar gärna fokus mot "operationella" resultat, vilket är ett mått som exkluderar omstruktureringskostnader, förvärvsrelaterade kostnader, "vissa icke operationella kostnader" och vissa valutaeffekter.

Bruttovinsten blev 2.720 miljoner (2.885), vilket gav en marginal på 29,7 procent (28,3).

Intäkterna uppgick till 9.165 miljoner (10.190), väntat var 9.006 miljoner. Tillväxten var totalt -10 procent, vilket fördelade sig på -10 procent valuta, -3 procent struktur och +3 procent organiskt.

Orderingången uppgick till 8.996 miljoner (10.567), väntat var 9.018 miljoner. Tillväxten var totalt -15 procent, vilket fördelade sig på -9 procent valuta, -2 procent struktur och -4 procent organiskt.

Orderstocken var 26.028 miljoner (27.089) den sista juni.

(SIX News)