Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Bioenergi

Biogasanläggningen i Marrum, Nederländerna. Luften som släpps ut ur rötkamrarna så småningom, har först behandlats med en avancerad luktbehandlingsteknik för att garantera minimal lukt. Foto: Kredit: HoST
Biogasanläggningen i Marrum, Nederländerna. Luften som släpps ut ur rötkamrarna så småningom, har först behandlats med en avancerad luktbehandlingsteknik för att garantera minimal lukt. Foto: Kredit: HoST

Marrums biogasanläggning levererar biometan till holländska nätet

Nederländska tillverkaren av biomasse- och biogasteknik HoSt har meddelat att bolagets egen biogasanläggning i Frisian Marrum har framgångsrikt börjat levererat den första mängden biometan till naturgasnätet.

Biogasanläggningen behandlar årligen över 35 000 ton gödsel och producerar 2,2 miljoner Nm3 biometan per år, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig gasförbrukning hos cirka 1450 hushåll.

När produktionen inleds ska gasen inledningsvis används främst som bränsle för industrin, men i takt med att efterfrågan ökar ska nästan hela produktionen användas som drivmedel senast 2025. Anläggningens fulla produktionseffekt motsvarar 6 000 personbilars genomsnittliga energiförbrukning. Illustration: Nurmon Bioenergia OY
När produktionen inleds ska gasen inledningsvis används främst som bränsle för industrin, men i takt med att efterfrågan ökar ska nästan hela produktionen användas som drivmedel senast 2025. Anläggningens fulla produktionseffekt motsvarar 6 000 personbilars genomsnittliga energiförbrukning. Illustration: Nurmon Bioenergia OY

Statsstöd till Finlands största biogasanläggning

Den 17 december 2018 beviljade arbets- och näringsministeriet Nurmo Bioenergia Oy energistöd till ett belopp av högst 9,3 miljoner euro för byggande av en biogasanläggning i Nurmo ett par kilometer från Atrias stora livsmedelsfabrik. Anläggningen är det hittills största planerade projektet i Finland i fråga om biogas avsedd att användas som drivmedel för fordon.

Som råmaterial ska biogasanläggningen använda gödsel från lantbruket, bioavfall från slakteriet, avfalls- och sidoströmmar från livsmedelsindustrin, matavfall och förpackade livsmedel samt växtbiomassa.

Annons