Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Kraftvärme

Manantiales Behr- området hör till ett av de viktigaste oljefälten i Argentina, och den nya anläggningen från Wärtsilä kommer att öka effektiviteten i områdets strömförsörjning genom att ersätta en befintlig gasturbinanläggning. Foto: Wärtsilä
Manantiales Behr- området hör till ett av de viktigaste oljefälten i Argentina, och den nya anläggningen från Wärtsilä kommer att öka effektiviteten i områdets strömförsörjning genom att ersätta en befintlig gasturbinanläggning. Foto: Wärtsilä

Wärtsilä levererar fem nya motorer till argentinskt kraftverk

Wärtsilä kommer att leverera fem 31SG-motorer till ett kraftverk, som ägs av ett oljebolag i Argentina. Den gasdrivna anläggningen kommer att ha en initial kapacitet på 57,4 megawatt, men effekten kan senare ökas till 90 megawatt.

Den el som produceras kommer främst att användas för att förvalta och bedriva de lokala oljefälten. Eventuellt överskott säljs till det nationella nätet.

Tyskt kolkraftverk i Buchschaus. Foto: Wikimedia, kredit: Brunswyk
Tyskt kolkraftverk i Buchschaus. Foto: Wikimedia, kredit: Brunswyk

Ökat tryck mot tyska kolkommissionen

En ny tysk regeringsrapport, som beskriver Tysklands misslyckade försök att minska utsläppen ökar trycket på landets kolkommission att bli överens om en snabb plan för utfasning av befintliga kolkraftverk.

Arbetet i landets kolkommission går därmed in i en kritisk fas när det gäller globalt klimatskydd, eftersom kol- kommissionens medlemmar har uppdrag att presentera ett konkret förslag om hur Tyskland ska kunna bli av med en energiproduktion, som baseras på ett särskilt klimatskadligt bränsle.

Annons