Kraftvärme

Japan ska vara koldioxidneutralt år 2050, meddelar den nytillträdde premiärministern Yoshihide Suga. – Nyckeln är innovation, säger Suga som svar på hur den kraftigt kolberoende ekonomin ska kunna uppnå målet. Tokyos tidigare målsättning var att uppnå koldioxidneutralitet "någon gång under seklets...
VD Larry Culp lovar ett positivt kassaflöde under andra halvåret, och det är söt musik i aktieägarnas öron. Det ikoniska industrikonglomeratet General Electric (GE) har lidit mycket under coronakrisen. Mot denna bakgrund steg andelen med 10,7 procent, även om den har fortsatt att sjunka med nästan...