Kraftvärme

Trots att biobränslen ger omfattande utsläpp av koldioxid noteras det som nollutsläpp på papperet och räknas separat i statistiken. Tidningen DN avslöjade nyligen att en femtedel, 19 procent, av alla svenska koldioxidutsläpp – motsvarande hela transportsektorn – aldrig har redovisats till FN. – Att...
Med den nya lagen kommer Skottland att ansluta 650 000 bostäder till fjärrvärme fram till 2030. Detta ger goda försäljningsmöjligheter för danska företag, säger danske energiministern Dan Jørgensen. - Det är Danmarks ambition att vara ett globalt pionjärland och dela våra goda erfarenheter med grön...