Kraftvärme

Globala kabelföretaget Nexans har haft utmanande sex månader på en pandemipåverkad marknad med ett dyk från topplinjen på nästan 10 procent. Nexans, rapporterar en utmanande och koronapåverkad marknad under första halvåret, vilket gav lägre intäkter. Topplinjen mätt i standardmetallpriser sjönk med...
Europeiska kommissionen har lanserat en ny strategi för att bana väg för 6 gigawatt grönt vätgas på fyra år och upp till 40 gigawatt fram till 2030. Samt en plan för hur energisystem i EU ska vara cirkulära. Europeiska kommissionen öppnar samtidigt en pool under den så kallade Innovationsfonden, som...