General Electric vill modernisera koleldade kraftverk

Kolkraftverk av modell äldre. General Electric anser att det finns ett stort globalt behov av att koleldade kraftverk moderniseras skyndsamt. Foto: CC0 Creative Commons, kredit: Byrev

General Electric planerar att utvidga koncernens koleldade kraftverksverksamhet. Wall Street Journal rapporterade nyligen att GE avser att dra nytta av den expertis som gjordes i samband med granskningen av det nyligen förvärvade Alstom Power-systemet. Dessutom hänvisar GE till att det finns ett stort globalt behov av att koleldade kraftverk moderniseras skyndsamt.

Wall Street Journal, skriver också att företaget tror på ökande kolpriser och har därför avsikt att öka sitt engagemang med koleldning. GE, ledd av VD Jeff Immelt kommer att bygga kolkraftverk på sådana tillväxtmarknader som är hungriga på kol, till exempel Indien och Kina, och expandera GE Powers verksamhet när det gäller att uppgradera befintliga kolkraftverk i USA och Europa.

VD:n Immelt är, enligt Wall Street Journal, övertygad om att kol, trots förnybara energiformernas och energikällornas tillväxt, fortsätter ”att vara en betydande del av den framtida energimarknaden”.

Kina, Indien och USA står för 70 procent av all kolförbrukning i världen och marknaden förväntas förbli stabil under de närmaste åren i OECD-länder.