Holländska tåg kan köras på batterier från och med 2025

Alstom genomförde i år den första lyckade provkörningen i 80 km/h med världens enda bränslecelltåg Coradia iLint på sin egen testbana i Salzgitter i Tyskland. Bild: Aldino Pavone / Alstom

I år inledde Alstoms bränslecelldrivna iLint-tåg passagerartransporterna i norra Tyskland.

Nu hyser även nederländska regionala kollektivtrafikföretag hopp om att kunna införa batteridrift på järnvägen.

Inom ett par år räknar man med att tåg i nederländska regionerna Friesland och Groningen kommer att kunna färdas med batterier.

Det är ingenjörsföretaget Ricardo och konsultbolaget Arcadis, som har undersökt ett brett utbud av alternativ inom detta område.

De har kommit till fram till att det är möjligt att konstruera en kombination av laddningsstationer vid järnvägsstationer. Företagen räknar med att batteridriften kan starta inom fem till sju år.

- Vi har undersökt ett brett utbud av befintliga tåg samt tåg under utveckling samt olika varianter av batteri- och laddningsteknik, inklusive den senaste utvecklingen i Tyskland, där man börjar använda bränslecellståg nästa sommar, säger Martijn Wolf, hållbarhetskonsult vid företaget Ricardo, till tidskriften The Engineer.

Bombardier har levererat det enda batteridrivna tåget hittills, som körs i kommersiell trafik.