Kraftvärme

VD Larry Culp lovar ett positivt kassaflöde under andra halvåret, och det är söt musik i aktieägarnas öron. Det ikoniska industrikonglomeratet General Electric (GE) har lidit mycket under coronakrisen. Mot denna bakgrund steg andelen med 10,7 procent, även om den har fortsatt att sjunka med nästan...
Estniska forskare och icke-statliga organisationer anser att Danmarks förbränning av ved har stora konsekvenser för Estlands miljö och natur, och skadar klimatet. I ett öppet brev kritiserar estniska forskare och yrkesverksamma Danmark hårt för att förstöra skogarna i deras land med de enorma...