Swedfund och Naftogaz i Energisamarbete för Ukraina

Foto: Peter Beukema / Unsplash

Swedfund och det statligt ägda energiföretaget Naftogaz i Ukraina har undertecknat ett avsiktsavtal för att stödja moderniseringen av kraftvärmeverk och främja förnybara energiprojekt i landet.

Swedfund engagerar sig i flera initiativ för att bistå Ukraina, inklusive projekt inom vatten, avlopp och digitalisering. De samarbetar också inom energisektorn, med fokus på både kortsiktig stabilitet och långsiktig minskning av koldioxidutsläpp. Det nya avtalet markerar starten på ett strukturerat samarbete mellan Naftogaz och Swedfund inom energisektorn och förväntas följas av konkreta projekt.

Stefan Falk, chef för Swedfunds Projektaccelerator, förklarar: "Genom förstudier och kapacitetsuppbyggnad i Ukraina lägger vi grunden för fler hållbara infrastrukturprojekt. Att stödja Naftogaz i deras arbete för att säkra Ukrainas energiförsörjning och främja landets övergång till koldioxidneutralitet är en viktig del av detta arbete."

Swedfund kan genom Projektacceleratorn tillhandahålla finansiering för tekniska förstudier för att främja prioriterade projekt, såsom modernisering av kraftvärmeverk för att minska utsläpp och öka energileveranssäkerheten samt investeringar i förnybar energi, som vindkraft. Detta stöd underlättar övergången från naturgas för produktion av el och värme till andra hållbara energikällor.

Projektacceleratorn är Swedfunds verktyg för att stödja utvecklingen av hållbara projekt i OECD/DAC-länder och har särskilt fokus på energisektorn. Den har erhållit finansiering från den svenska regeringen för att bidra till återuppbyggnad och förbättring av Ukrainas infrastruktur.