Moderniserad tysk fusionsreaktor är redo för nya experiment

Interiören i Greifswalds fusionsreaktor av typ stellarator. Wikipedia, kredit: Max-Planck Institut för Plasmaphysik
Greifswalds reaktor Wendelstein 7-X är konstruerad av fem sektioner, där de supraledande magnetspolarna - blåa - håller ihop plasman - gult- som inte är cirkulärt men har formen av en femhörning. Plasma viras om så att plasmaskivans båda sidor växlar mellan den inre och yttre ringen och hjälper till att hålla plasman stabil. Foto: Wikipedia, kredit: Max-Planck Institut för Plasmaphysik

Så kallade stellaratorn i Greifswald vid Tyska Östersjökusten har genomgått en omfattande sanering. Den tyska fusionsreaktorn Wendelstein 7-X är därmed rustad för nya experiment efter en 15 månaders moderniseringsperiod.

Greifswalds fusionsreaktor är en stellarator, en magnetisk behållare som förväntas kunna generera 100 miljoner grader het vätgasplasma.

Stellaratorn, som har både för- och nackdelar, kan köras kontinuerligt en längre tid, tokamaken bara i pulser. I stellaratorn kontrolleras plasmans stabilitet direkt av magnetspolarna, i tokamaken måste även plasmaströmmen kontrolleras.

Ett problem med stellaratorn är att den är mycket svårt att konstruera och utrusta med tillräckligt exakta och stabila magnetspolar.

Stellaratorn skiljer sig från den teknik som kommer att testas i stor skala i den internationella fusionsreaktorn Iter, som just nu byggs i Frankrike.

Den 10 december 2015 startades reaktorn för första gången. Detta var dock bara ett experiment för att se om reaktorn kunde uppnå en tillräckligt hög temperatur, ca 150 miljoner grader Celsius.

Bränslet i fusionsanläggningar består i princip av vanligt vatten och en fusionsreaktor kan inte orsaka samma sorts katastrofer som Tjernobyl och Fukushima. Drabbas den av en driftstörning så slocknar den bara som ett ljus.

Källa: Wikipedia, kredit: Max-Planck Institut för Plasmaphysik