ABB presenterar en modell för digitala elnät

Foto: ABB

ABB presenterar sin modell för ett digitalt ställverk vid Cigré-konferensen i Paris den 22–26 augusti 2016. Konferensen med tillhörande utställning är en global plattform för kraftexperter och ett skyltfönster för den senaste tekniska utvecklingen inom branschen.

Digitala ställverk är en viktig komponent i nästa generations elnät eftersom de möjliggör smartare kraftsystem. Detta innovativa teknikkoncept stödjer den digitala omvandlingen av kraftsektorn och stärker ABB:s förhållningssätt till Internet of Things, Services and People.

Hela elsystemet genomgår förändringar i en omfattning och takt som inte har skådats sedan det skapades. Det råder en snabb tillväxt inom förnybar energi, som till sin natur är känslig för variationer i leveranserna, fördelas kraftgenereringen nu över flera olika platser. Dessutom håller den traditionella modellen med enkelriktade elflöden på att ersättas av flöden i flera riktningar.

Det här medför inte bara ändringar i själva överföringsinfrastrukturen, utan påverkar även hur den används och gör det nödvändigt med en mer intelligent hantering av tillgång och efterfrågan. Detta kräver sofistikerade system för övervakning, kommunikation och styrning längs hela värdekedjan, från kraftalstring, överföring och distribution till lagring och förbrukning. För detta behövs ett smartare kraftsystem som i större utsträckning använder digitala tekniker. 

Digitala ställverk kommer att spela en viktig roll för framtidens kraftsystem. Dessa kommer att använda digital kommunikation via fiberoptiska kablar, som ersätter traditionella kopparanslutningar med analoga signaler. De ger också större flexibilitet, tillgänglighet och säkerhet, samtidigt som de minskar kostnaderna, riskerna och inverkan på miljön. Digitala ställverk kommer också att innehålla IED (Intelligent Electronic Devices) med inbyggd informations- och kommunikationsteknik. En IED är en mikroprocessorbaserad skydds- och styrenhet för kraftutrustning, till exempel effektbrytare, transformatorer och kondensatorbatterier. Den ökande mängd data som finns tillgänglig i ett digitalt ställverk möjliggör också mer sofistikerad övervakning, diagnostik, skydd och optimering av resurserna.

– Digitala ställverk är en nyckelkomponent under utformningen av det framväxande nätet, säger Claudio Facchin, chef ABB:s division Power Grids. Att underlätta automatisering av nätet och sammanföra information och driftstekniker ingår i vår Next Level-strategi och ABB:s förhållningssätt till Internet of Things, Services and People.

Claudio Facchin höll huvudtalet under öppningsceremonin vid Cigré 2016. Där presenterade han utvecklingen inom kraftsektorn och relaterade tekniktrender, inklusive det digitala ställverket.  

Under utställningen förevisades även ABB:s Transformer Intelligence-koncept, där sensorer, övervakningsplattformar och programvara kombineras för att möjliggöra insamling och analys av data i syfte att optimera prestanda, förbättra säkerheten och optimera kostnaderna.