Clavister säkrar nästa generations digitala kommunikation

Cyberhot mot Internet of Things, IoT-enheter och cybersäkerhetsincidenter har blivit allt vanligare under de senaste åren. Arkivbild

Clavister har tilldelats forskningsmedel för ett samarbetsprojekt vid namn Collective Intelligence Supported by Security Aware Nodes. Projektet drivs av CELTIC-NEXT, en europeisk forskningsgrupp som arbetar med nästa generations kommunikation för ett säkrare digitalt samhälle. Clavister kommer att vara en del av det svenska konsortiet, som stöds av innovationsmyndigheten Vinnova, och bidra med AI-baserad cybersäkerhetskompetens för att skapa säkrare nätverk för den europeiska energisektorn.

Cyberhot mot Internet of Things, IoT-enheter och cybersäkerhetsincidenter har blivit allt vanligare under de senaste åren på grund av den allt mer utbredda användningen av IoT både i vardagslivet men framförallt inom kritisk infrastruktur som energi och samhällsservice.

För att möta dessa utmaningar har CELTIC-NEXT initierat ett samarbetsprojekt som ska utveckla nya sätt att göra elnäten säkrare. Elnäten blir alltmer digitaliserade och sammankopplade med IoT-sensorer och kontrollenheter. Noderna har dock begränsad kapacitet och är sårbara för hackerattacker. Med hjälp av en ny metod för uppkoppling och genom att använda nyare teknologier som AI och ”blockchain”-teknik kommer projektet att utforska nya sätt att göra nätverken säkrare och kunna kontrollera dem mer exakt. Projektet kallas CISSAN, och de sex deltagande länderna är Finland, Luxemburg, Spanien, Sverige, Turkiet och Österrike.

Clavister ingår i det svenska konsortiet som leds av Blue Science Park. Projektet har fått 12,7 miljoner kronor i bidrag från EU och Vinnova som ska delas ut till företag och akademi. Det svenska energibolaget Affärsverken kommer att hjälpa till med att driva kravbilden från den industriella sidan medan Blekinge Tekniska Högskola kommer att bidra med akademisk forskning och samarbeta med andra internationella universitet. Clavister, Savantic och Arctos Labs kommer att tillhandahålla teknikdelen inklusive AI, cybersäkerhet och Edge Computing. Techinova och AddSecure kommer att tillhandahålla expertis och teknik för eldistributionsnät.