Ny ringledning säkrar fjärrvärme i Nora

Den nya ringledningen sträcker sig runt de centrala delarna av Nora. Foto: Solör Bioenergi

För att trygga leveransen av fjärrvärme till kunderna i Nora har Solör Bioenergi investerat i en ombyggnation av fjärrvärmeledningarna i Nora. Med den nya ringledningen kommer leveransen av fjärrvärme oftare kunna fortgå även då delar av ledningen behöver stängas av vid exempelvis underhåll.

Solör Bioenergi driver sedan 2014 en fjärrvärmeanläggning i Nora. Här produceras fjärrvärme till kunderna i Nora som framför allt består av villor, flerfamiljshus och industrier där de största kunderna är Nora Bostäder, Melins Fastighetsförvaltning och Rutstaden.

På anläggningen finns en biobränslepanna med kondensor, en pelletspanna och oljepannor som eldas med bioolja. Varje år produceras cirka 30 GWh värme i Nora av biobränsle i form av spån och flis som kommer från lokala leverantörer.

I somras påbörjades arbetet med den nya ringledningen som sträcker sig runt de centrala delarna av Nora. Med den nya ledningen kan leveransen många gånger tryggas även om ledningen stängs av vid exempelvis underhåll.

– För oss står leveransen till våra kunder i fokus. Även vid en avstängning på nätet ska kunderna få den värme som vi lovat att leverera. Därför känns investeringen med den nya ringledning som ett extra viktigt arbete för att nå dit, säger Nicklas Eld, regionchef Solör Bioenergi Väst.