Fjärrvärmenäten i Sandviken respektive Gävle kopplas samman

NCC bygger en två mil lång ledning ät Gävle Kraftvärme. Foto: Gävle Energi

NCC ska bygga en två mil lång ledning som kopplar samman fjärrvärmenäten i Sandviken respektive Gävle. Båda näten kommer att försörjas med förnybar energi och restvärme från Gävle Kraftvärmes kraftvärmeverk Johannes, Bomhus Energis kraftvärmeverk och Billerud Korsnäs.

– Vi är tacksamma för att NCC har fått förtroendet att bygga ut fjärrvärmenätet mellan Gävle och Sandviken, säger Stefan Green, produktionschef NCC Infrastructure. Han fortsätter:
"Vi skall göra allt för att möta kundens förväntningar, tillsammans med våra leverantörer, med stort fokus på säkerhet, planering och logistik".

Affären är en entreprenad om två delar med ett sammantaget ordervärde på cirka 140 MSEK och orderregistreras i affärsområde NCC Infrastructure under andra kvartalet 2022. Byggstart i maj och arbetet beräknas vara klart sommaren 2024.