Vattenfall bygger fjärrvärme i Bristol

Vattenfall investerar 2,4 miljarder kronor för leverera fjärrvärme i Bristol. Foto: Vattenfall

Vattenfall och Ameresco har valts ut som partner i staden Bristols långsiktiga plan för att kraftigt minska koldioxidutsläppen i staden. Planen, kallad City Leap, innebär mångmiljardinvesteringar för Vattenfall och rätten att driva Bristols fjärrvärme under en 20-årig koncessionsperiod.

Vattenfall ska enligt det nya koncessionsavtalet förvärva de fjärrvärmenät som redan byggts av staden Bristol och därutöver bygga nya fjärrvärmenät som på sikt kommer att leverera värme till motsvarande cirka 90 000 bostäder. Under de första fem åren räknar Vattenfall med att investera över 2,4 miljarder kronor för att leverera fjärrvärme för motsvarande 25 000 bostäder.

Vi är mycket hedrade över att tillsammans med Ameresco ha blivit utvalda för att hjälpa Bristol City att minska koldioxidutsläppen och nå sina mål för koldioxidneutralitet år 2030. Det är helt i linje med Vattenfalls mål att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation, säger Ulrika Jardfelt, chef för Vattenfalls affärsområde Värme.

City Leap innebär investeringar på mer än 12 miljarder kronor i Bristols energisystem för att uppnå våra ambitiösa klimatmål. Vi skapar ett långsiktigt partnerskap för att möjliggöra storskaliga investeringar i ett hållbart energisystem, säger Craig Cheney, vice borgmästare i Bristol.

Bristol var den första staden i Storbritannien att utlysa ett klimatnödläge med ambitionen att bli koldioxidneutral till 2030. City Leap-projektet är framtaget för att sänka stadens energikostnader, ge renare luft, förbättra energiinfrastrukturen och ge den lokala ekonomin ett uppsving genom insatserna för att minska koldioxidutsläppen. Projektet kommer att inkludera alla byggnader i staden, inklusive offentliga byggnader som sjukhus, universitet och skolor, liksom industrier, kommersiella fastigheter och bostadshus.

Vårt team är stolt över att få vara en del av ett så viktigt initiativ som tagits av Bristol. Det kommer förhoppningsvis att öppna närliggande områdens ögon för möjligheterna med stadsövergripande projekt för att minska eller helt eliminera koldioxidutsläpp, säger Britta MacIntosh, Senior Vice President för Ameresco.