Sysavs fjärrvärmeproduktion slår rekord

Hög tillgänglighet i Sysavs fyra pannor. Foto: Sysav

Aldrig tidigare har Sysav producerat så mycket fjärrvärme och så mycket el, som under 2020.

– Framför allt elproduktionen är väldigt viktig för hela regionen. I takt med att annan elproduktion lagts ner i södra Sverige, blir den produktion som finns kvar, allt viktigare. Inte minst med tanke på att överföringskapaciteten från norra till södra Sverige har ytterligare försämrats under 2020, säger Mats Didriksson, operativ chef på Sysav.

Sysav är en viktig energiproducent. 60 procent av den fjärrvärme och 10 procent av all el som används i Malmö och Burlöv produceras på Spillepeng. Det gör Sysav till en av de största energiproducenterna i regionen. För privatpersoner och företag är detta viktigt. Elpriset sätts utifrån tillgång och efterfrågan och i och med att överföringen av el från Norrland till södra Sverige är begränsad, stiger priserna i syd.

– Under 2020 var elpriserna i genomsnitt över året knappt 80 procent högre i Skåne än i norra Norrland. Utan vår produktion, hade prisskillnaden varit ännu högre, säger Mats Didriksson.

Bakom produktionsrekordet ligger bland annat en hög tillgänglighet i de fyra pannorna.

– Vårt underhållsprogram förfinas hela tiden. Ett väl genomfört underhåll under sommarens revisionsperiod, samt ett konsekvent fokus på förebyggande underhåll underlättar arbetet under resten av året när värme- och elproduktionen är som viktigast, tillsammans med en engagerad och uppmärksam personal inom drift och underhåll.