Energimyndigheten satsar på energiriktad grundforskning

Bild: Energimyndigheten.

Energimyndigheten utökar sin utlysning inom Energiriktad grundforskning till att också särskilt välkomna humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Satsningen, som omfattar totalt 125 miljoner kronor, är ett led i Energimyndighetens arbete att bredda forskningen inom energiområdet.

För att nå de energi- och klimatpolitiska målen och bygga hållbara energisystem behövs det nya vetenskapliga perspektiv och fler forskare, verksamma inom samhällsvetenskap och humaniora, som forskar på energirelaterade utmaningar.

– Genom att utveckla satsningen på energiriktad grundforskning med forskning inom humaniora och samhällsvetenskap vill vi förvärva ny grundläggande kunskap och förståelse, för att i framtiden skapa hållbar energi- och samhällsutveckling. Flera vetenskapliga perspektiv kan utmana rådande förståelser av energiområdet. Vi vet att det finns många forskare verksamma inom samhällsvetenskap och humaniora som har potential att bidra med det, säger Rémy Kolessar, chef för avdelningen Forskning och Innovation på Energimyndigheten.

Ansökningarna kommer att bedömas tillsammans med Vetenskapsrådets beredningsgrupper. Energimyndigheten ansvarar för utlysningen som helhet och fattar det slutgiltiga beslutet om stöd.

– Vi hoppas att vi får in många bra ansökningar som utgår från perspektiv inom humaniora och samhällsvetenskap, och att vi ska kunna dela ut en betydande del av utlysningsmedlen till ansökningar inom dessa forskningsområden, säger Josefin Thoresson, kontaktperson för utlysningen för samhällsvetenskap och humaniora.

Utlysningen öppnar 6 februari och sista ansökningsdag är 21 mars.