Pengar att söka för hållbara transporter

Vattenfall testar trådlös elväg på Gotland. Foto: Vattenfall

Energimyndigheten har nu öppnat en extra utlysning för att stötta företag som vill bidra till fossilfrihet inom transportsektorn eller till ett robust energisystem på Gotland. Energimyndigheten har i uppdrag att verka för att Gotland ska vara ett pilotområde som går före i omställningen till ett hållbart energisystem. Som ett led i det uppdraget har Energimyndigheten tidigare lyst ut finansieringsstöd vid två tillfällen, vilket har lett till att ett flertal projekt på Gotland har fått stöd.

Eftersom det finns utrymme att stötta ytterligare projekt har Energimyndigheten nu beslutat att öppna en tredje utlysning. Utlysningen riktar sig till små- och medelstora företag, SMF, eller stora företag i samarbete med SMF.

Genom utlysningen vill Energimyndigheten finansiera innovativa utvecklings- och demonstrationsprojekt i syfte att nå ett transporteffektivt samhälle och robust elsystem. Projekten/lösningarna ska gå att skala upp och ha hög relevans även för övriga Sverige.

Utlysningen riktar sig till projekt inom följande utmaningar:

  • Omställning till ett mer transporteffektivt Gotland
  • En smart elektrifiering av Gotlands transportsystem
  • Lokal och robust användning av biodrivmedel
  • Effektivt samspel i energisystemet för att klara transporternas behov

För att ett företag ska kunna beviljas finansiering behöver ett flertal kriterier uppfyllas. Projekten måste exempelvis genomföras på Gotland, och de måste fokusera på innovativa lösningar alternativt forskning och utveckling inbegripet demonstrationsprojekt inom något av utlysningens utmaningar.

– Vi har vid två tidigare tillfällen sökt projekt att finansiera och vi ser att det finns många spännande idéer för Gotlands omställning. Men vi ser också att många har behövt mer tid för att utveckla sin idé till ett innovativt projekt. Därför öppnar vi nu en tredje utlysning, säger Annika Hägg som är projektledare för utlysningen.