Stor utbyggnad av el- och vätgasstationer för tung trafik

Energimyndigheten skapar rejält steg framåt för elektrifieringen av tunga godstransporter. Arkivbild

Energimyndigheten har nu tagit ett stort antal beslut om stöd till Regionala elektrifieringspiloter. Nu finns en första geografisk bild över var publika ladd- och tankstationer för el och vätgas för tung trafik kommer stå färdiga hösten 2023, och det är en rejäl utbyggnad som är att vänta.

Hittills har Energimyndigheten beviljat stöd till 139 laddstationer, 12 vätgastankstationer och en kombinerad ladd- och vätgastankstation för en sammanlagd summa på 1,4 miljarder kronor.

– Det här blir ett rejält steg framåt för elektrifieringen av tunga godstransporter. Vårt beslut innebär en bra geografisk spridning av den publika ladd- och tankinfrastrukturen som underlättar för en snabbare elektrifiering av tunga godstransporter i hela landet, säger Robert Andrén, generaldirektör på Energimyndigheten.

Centralt i bedömningen av ansökningarna har varit strategisk placering i ett regionalt och nationellt perspektiv och hur aktörssamverkan sett ut men vi har också tittat på exempelvis tillståndsprocesser och kostnader för att bygga. De som fått sin ansökan beviljad är alltifrån stora etablerade företag till mindre nya aktörer på marknaden. Kravet för att få stöd är att ladd- eller tankstationen ska vara färdigställd senast hösten 2023 och att man som stödmottagare delar med sig av sina lärdomar och information av användningen.

– Mångfalden av aktörer som nu får chans att bygga ut ladd- och vätgastankmöjligheter kommer att ge värdefull kunskap för den fortsatta utvecklingen av ladd- och tankningsmönster för olika typer av godstransporter, både för branschen och för Energimyndigheten i sitt uppdrag att stärka ett transporteffektivt samhälle, säger Gustaf Länn, handläggare Energimyndigheten.

Energimyndigheten har ytterligare beslut att ta för de resterande ansökningarna under sommaren. I början av hösten kommer Energimyndigheten analysera de behov som stödet täcker, samt eventuella fortsatta utmaningar för en publik ladd- och vätgastankinfrastruktur för tunga transporter.

– Med analysen av den första utlysningen kommer vi att kunna komplettera eventuella luckor och använda kvarvarande medel för ytterligare utlysning under hösten. Vi kommer även att se över behovet av förlängd tid för genomförandet och föra dialog med Regeringskansliet om detta, säger Gustaf Länn.