Gävle utvecklar stadsbusstrafik med eldrift

Elbussen har en laddstation vid slutstationen i båda ändarna på stadsbusslinje 3. Foto: KL Industri

KL Industri har åter få förtroendet att hjälpa Gävle Energi med en nätstation för bussladdare, som en del i utvecklingen av eldrift i Gävles stadsbusstrafik.

– Under försommaren fick vi uppdraget av bussbolaget VY, som kör för X-trafik i Gävle, att projektera för en nätstation till deras satsning att elektrifiera stadslinjetrafiken. Generellt råder det stor brist på komponenter för nätstationer. Men KL Industri var de som snabbast kunde leverera det vi efterfrågade. KL Industri är en av våra huvudleverantörer av nätstationer sedan många år tillbaka. Vi känner oss trygga att samarbeta med dem, säger Anders Eriksson som är projektledare på Gävle Energi.

Nätstationen har en yttre profilpressad plåt som ger en känsla av ”en liten röd stuga med träpanel”, helt enligt önskemål från Gävle Kommun.

– Elbussen har en laddstation vid slutstationen i båda ändarna på stadsbusslinje 3. Där kan bussen laddas i ungefär tio minuter innan den åker vidare. Jag är övertygad att det här bara är början för att på sikt fasa in hela busstrafiken till eldrivna bussar. Det kommer att innebära stora utmaningar och med all säkerhet också behov av en stor mängd nätstationer framöver, säger Anders.