Säker el har skapat den svenska välfärden

Foto: Creative Commons

Om Sverige ska kunna fortsätta att vara ett framgångsrikt välfärdsland bör människor bli medvetna om den roll en stabil och ren energiförsörjning hittills har spelat. Och vilka risker det innebär att inte ha tillgång till miljöanpassad elektricitet årets alla dagar. Det skriver Ane Håkansson, professor i kärnfysik i DN.

Sveriges välfärd vilar på att en framgångsrik exportindustri har exploaterat våra ymniga naturresurser. I synnerhet en naturresurs har historiskt varit viktig för denna exploatering: vattenkraften.

Energipolitiken är numera ett politikområde bland andra och insikten om att energiförsörjningen har en överordnad roll i samhället tycks mig vara låg. Utan tillgång på säker, miljöanpassad elektricitet årets alla dagar, i så väl fred som krig, är det nämligen svårt att uppfylla önskade politiska målsättningar. Så istället för att politisera en i allt väsentligt teknisk fråga borde den politiska debatten fokusera på helt andra frågor, menar Ane Håkansson.

Kan vi i framtiden rent av bli tvingade att sänka välfärdsambitionen beroende på de energipolitiska vägval vi idag gör?