Equinor överväger vätgasledningar för europeisk export

Equinors huvudkontor i Norge. Foto: Equinor

Oljebolaget har inlett en studie för att undersöka möjligheterna för storskalig export av blå vätgas från Norge.

För det behövs ett rörnät för flera miljarder euro och en vätgasanläggning i Norge med tio gånger så stor kapacitet som Equinors anläggning på Tjeldbergodden, som producerar cirka 900 000 ton metanol per år. 

- Det är kärnan i en förstudie som nu finns på ritbordet för Steinar Eikaas, chef för lösningar med låga koldioxidutsläpp på Equinor, skriver norska nyhetssajten E24.

Tanken är att producera så kallad blå vätgas i Norge. Blåa vätgasen produceras från naturgas, men där det mesta av den koldioxid som släpps ut i produktionen fångas upp och lagras. Och här är planen att vätgasen ska transporteras till resten av Europa genom ett rör.

Större delen av allt vätgas produceras i nuläget genom ångreformering av naturgas. Koldioxid från denna process kan samlas in och lagras i uttömda gasfält eller akviferer eller användas för andra kemiska processer. Den blåa vätgasen är därför koldioxidneutral.

- Det vi vet idag är att om vi ska bygga en anläggning som kan motivera ett rör, talar vi om vätgaskvantiteter i storleksordningen 100 terawattimmar. Det kommer att stå för cirka 10 procent av det vi exporterar som naturgas idag. Om vi gör detta, det kommer att bli gigantiskt, säger Steinar Eikaas till E24.

Ett slutgiltigt beslut om idén kommer nog att dröja ett tag, eftersom det måste säkerställas att det finns tillräckligt med gas för att genomföra planerna, medan det är okänt var koldioxid från projektet ska lagras.