Schysst elhandel når fler och fler

Foto: Riccardo Annandale/Unsplash

Listan över elhandelsföretag som är certifierade med Schysst elhandel blir allt längre. 41 företag har nu certifikatet. Det innebär att 73 procent av kunderna kan känna sig trygga med att ha en Schysst elhandlare.

Allt fler elhandlare blir certifierade med märkningen Schysst elhandel. Det är ett steg i rätt riktning för alla elkunder som vill kunna känna sig trygga med sitt elhandelsavtal. 73 procent av Sveriges alla elhandelskunder har nu en certifierat Schysst elhandlare. Det är otroligt glädjande. På prisjämförelsesajten Elskling finns Schysst elhandel med och det man kan även filtrera på de företag som har certifikatet. Ett bra sätt att synliggöra det för alla kunder.

– Det är verkligen roligt att fler och fler företag väljer att certifiera sig som Schysst elhandlare och att det nu finns över 40 företag. Det är viktigt för företagen att tydligt visa att man värnar om sina kunder – att de ska få ett elavtal som de är nöjda med på schyssta villkor. Nu har vi en positiv trend med fler företag som har anmält intresse för en certifiering och som väntar på granskning. Det ska bli spännande och se hur många schyssta elhandlare som tillkommer under resten av året, säger Marie Lindh, ansvarig för slutkundsmarknad el på Energiföretagen.

En överväldigande majoritet av alla elhandelsföretag är givetvis seriösa aktörer som sätter kunden främst. Många av de företag som ännu inte certifierat sig lever också redan idag efter de kriterier, eller kundlöften, som certifieringen omfattar. Med Schysst elhandel gör man det synligt för kunden att företagets säljaktiviteter har kontrollerats och godkänts enligt de krav som ställs.

Tyvärr finns det dock ett fåtal företag som agerar på ett klart tvivelaktigt sätt gentemot sina kunder. Energiföretagen Sverige har länge arbetat aktivt för att komma till rätta med problemet med oseriösa aktörer på elmarknaden eftersom de skapar osäkerhet för kunderna och förstör förtroendet för resten av branschen. I mars 2021 inledde Energimarknadsinspektionen ett projekt som resulterade i en rapport med elva åtgärdsförslag för att motverka oschyssta affärsmetoder. Rapporten presenterades i januari 2022 och har lett till ett regeringsuppdrag till (Ei) att ta denna rapport vidare genom att ta fram förslag till ändringar i ellagen i syfte att stärka konsumenternas ställning på elmarknaden.

Fakta om Schysst elhandel

Ett certifierat elhandelsföretag förbinder sig till 18 kundlöften. Dessa kundlöften gäller allt från tydlig och riktig prisinformation till att man tar särskild hänsyn till utsatta kunder i sina säljprocesser. Kundlöftena går längre än lagen kräver och de har kommit till för att det ska bli enklare för kunden att vara trygg i sitt val av elavtal. Du kan läsa mer om kundlöftena här.

Oberoende företag certifierar

Certifieringskriterierna är framtagna av Energiföretagen Sverige. Synpunkter har även inhämtats från Konsumentverket, Konsumenternas Energimarknadsbyrå, Energimarknadsinspektionen och Oberoende elhandlare. För certifieringen svarar ett oberoende certifieringsföretag, DNV GL, och det är också de som sköter uppföljning av certifieringen och granskning av eventuella klagomål på certifierade företag.

Källa: Energiföretagen