Elpriskompensationen för mars redo att betalas ut

Foto: Josh Appel/Unsplash

 

Regeringen har idag beslutat om en, sedan tidigare aviserad, modifierad elpriskompensation för mars månad. Stödet för mars månad gäller elprisområdena 3 och 4, dvs södra och mellersta Sverige där priserna har ökat som mest. Högsta möjliga ersättning att få ut är 1 000 kr vid en förbrukning på över 2 000 kWh och lägsta ersättning är 100 kr vid en förbrukning på mellan 400 – 699 kWh.

Tidigare i år införde regeringen, med anledning av de exceptionellt höga elpriserna, en elpriskompensation till hushåll i Sverige för december 2021, januari och februari 2022.

Med anledning av att det finns ett tillfälligt glapp mellan överföringarna av medel från regeringen till Kammarkollegiet har det inneburit att ett fåtal elnätsföretag ännu inte kunna få de utbetalningar som de har ansökt om. De nya medlen till Kammarkollegiet gör att utbetalningarna kan återupptas och stödet för mars månad kan inledas.

Stödet kommer för mars månad vara modifierad på så sätt att den endast gäller södra och mellersta Sverige. Taket för mars månad kommer vara 2000 kWh, men för att ännu fler ska omfattas sänks golvet till 400 kWh. Spannet på kompensation kommer att vara från 100 kronor till maximalt 1 000 kr.

Reformen kommer att träffa ca 2 miljoner hushåll i södra Sverige och beräknas kosta drygt 920 miljoner kronor.