Förslag om nya stödtjänster för att stötta kraftsystemet tas emot av Anders Ygeman

Foto: Thomas Kelley/Unsplash

Nu har energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman mottagit Svenska kraftnäts slutrapport. Det innehåller många intressanta delar med vidareutveckling av nuvarande stödtjänster och ersättningsmodeller, men också en beskrivning om utveckling av helt nya typer av stödtjänster.

Som ett steg i att utveckla elmarknaden ytterligare gav regeringen i november 2020 Affärsverket svenska kraftnät i uppdrag att föreslå nya ersättningsmodeller och nödvändiga regeländringar kopplat till stödtjänster. Med stödtjänster avses funktioner som tillhandahålls för att stötta och stabilisera kraftsystemet, t.ex. frekvensreglering, rotationsenergi och spänningsreglering.

- Svenska kraftnät föreslår nödvändiga förbättringar av stödtjänstmarknaderna. Det är viktigt i samband med den stora utbyggnaden av förnybar elproduktion, men också inför kommande elektrifiering av industri och transportsektor, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.