Ei- om elmarknaden vecka 40 2021

Bild: Pixabay

Kraftig ökning av terminpris på gas och spotpris i SE4.

Systempriset ökade med 23 procent i jämförelse med föregående vecka.

I elområde SE1 och SE2 minskade spotpriserna med 4 procent. I SE3 och SE4 ökade spotpriserna med 7 respektive 47 procent.

Även terminspriserna för kol, olja och gas har ökat under veckan och steg med 9,9, 3,6 respektive 18,7 procent.

Priset på utsläppsrätter minskade med 2,5 procent under veckan och priset på elcertifikat minskade med 3,6 procent.

Magasinfyllnadsgraden ökade i både Sverige och Norden jämfört med föregående vecka, men ligger i båda fallen en bra bit under mediannivåerna.

Medeltemperaturen under veckan har fortsatt vara flera grader över den normala och även nederbörden har legat över medelvärdet.

Ladda ner och läs hela läget på elmarknaden med tabeller och diagram HÄR!

Källa: Energimarknadsinspektionen