Schneider Electric och Alfa Laval utökar sitt samarbete

Bild: WrongTog/Unsplash

Schneider Electric och Alfa Laval meddelar att de har förlängt sitt samarbetsavtal för att digitalisera och analysera data i syfte att förbättra Alfa Lavals driftseffektivitet.

De två företagen kommer att använda data om energianvändning i realtid från olika anläggningar, i olika länder och regioner för att identifiera och definiera energieffektivitetsprojekt. Samarbetet är en del av Alfa Lavals mål att bli koldioxidneutrala i hela värdekedjan till år 2030.

– För att uppnå vårt mål om koldioxidneutralitet krävs insatser i hela vår leveranskedja och ett utökat samarbete med våra kunder, leverantörer och de samhällen där vi verkar, säger Mikael Tydén, Executive Vice President, Head of Operations på Alfa Laval. Vi har anslutit oss till Exponential Roadmap Initiative för att stödja implementeringen av energieffektiva lösningar. Vårt utökade partnerskapsavtal med Schneider Electric är ytterligare en konkret aktivitet för att nå det 1,5-gradersscenario som anges i Parisavtalet.

Partnerskapet inleddes 2019 för att digitalisera Alfa Lavals energiinfrastruktur. Insamlingen av energidata från hela verksamheten resulterade i att Alfa Laval kunde identifiera projekt och initiativ kopplat till energieffektivitet – för att minska energianvändningen och kostnaderna på olika anläggningar och i olika länder och regioner. I nästa steg kommer de två företagen att utveckla Alfa Lavals färdplan för utökad användning av förnybar energi, genom att byta från naturgas till andra gröna alternativ. Alfa Laval har satt upp målet att vara koldioxidneutrala i hela värdekedjan år 2030, och detta samarbete är ett viktigt steg mot att förverkliga denna ambition.

– Det är dags att ta klimatåtgärder på allvar, särskilt mot bakgrund av den senaste IPCC-rapporten, säger Philippe Diez, Partner Sustainability Business Division Europe på Schneider Electric. Det är en ära att få samarbeta med Alfa Laval när företaget går från strategi och planering till genomförande i strävan efter koldioxidneutralitet i hela värdekedjan.