Ei - om elmarknaden vecka 36 2021

Bild: Pixabay

Stigande spotpriser i samtliga svenska elområden.

Systempriset ökade med 10 procent i jämförelse med föregående vecka. I samtliga svenska elområden steg spotpriserna. I SE1 och SE2 var ökningen 9 procent medan i SE3 och SE 4 var ökningen 8 respektive 14 procent.

Priserna på EPAD:s fortsatte att stiga i SE1 och SE2 med en ökning på 37,7 procent. I SE3 och SE4 sjönk priserna med 38,6 respektive 9,8 procent.

Terminspriset på kol och gas ökade med 7,5 och 9,5 procent medan priset på olja sjönk 0,8 procent jämfört med förra veckan.

Veckans temperatur låg strax över den normala och nederbörden var något större jämfört med medelvärdet för veckan.

Veckomedel i tillgänglighet för svensk kärnkraft fortsatte öka sedan förra veckan och landade på 83 procent.

Läs hela rapporten HÄR!

Källa: Energimarknadsinspektionen