Energibolag med finska staten som bakgrundskraft säljs till Frankrike

Vapo är Finlands största torvföretag. Vapo gör sig av med energibolaget Nevel. Foto: Vapo

Bioenergikoncernen Vapo, som är majoritetsägd av finska staten, gör sig av med energibolaget Nevel. Affären är värd 656 miljoner euro.

Det franska investeringsbolaget Ardian köper upp Nevel Oy, ett bolag som erbjuder fjärrvärme och energilösningar för industriellt och kommunalt bruk. Nevel grundades i fjol av torv- och biobränsleföretaget Vapo, som är majoritetsägt av finska staten.

Bolaget har 130 energianläggningar och över 40 fjärrvärmenät i Sverige, Finland och Estland. Omsättningen uppgick i fjol till 101 miljoner euro.

– Nevel passar perfekt in i vår strategi med sikte på hållbar utveckling på den nordiska marknaden. Vi har i rätt hög grad gemensamma mål och vi tror att utvecklingen i Nevel ytterligare får fart genom den här investeringen, säger Simo Santavirta, direktör för Ardians infrastrukturfond, i ett pressmeddelande.

Enligt pressmeddelandet siktar Ardian på tillväxt genom investeringar och anställning av mer arbetskraft. I dagsläget arbetar 130 personer på Nevel.

– Tyngdpunkten i våra nyinvesteringar ligger i att förbättra produktionsanläggningarna, effektivera näten samt på att göra verksamheten miljövänligare. Kostnaderna för investeringsprogrammet är i storleksklass över tio miljoner euro, uppger Eero Auranne, styrelseordförande för Enordic som ansvarar för administrationen av investeringarna i Norden.

Köpesumman uppgår till 656 miljoner euro och betalas kontant då köpet fastställts. Affären förutsätter godkännande av Konkurrens- och konsumentverket i Finland.

Det här är inte Ardians första investering i Finland. Bolaget har också köpt vindparken Lakikangas i Storå (Isojoki) i Södra Österbotten i år. Vindparkens 14 turbiner har en produktionskapacitet på 57 megawatt. Dessutom har Ardian vindparker i både Sverige och Norge.

Minskar torvanvändningen
Vapo, som tillverkar energitorv och biobränsle, uppger att den sjunkande efterfrågan på torv ligger till grund för försäljningen. Tidigare har bolaget uppskattat att användningen av energitorv i Finland halveras under de kommande fem åren. Under sommaren och hösten har det dock klarnat att torvanvändningen minskar ännu snabbare än så.

Det betyder att Vapo måste ställa om verksamheten för att tackla det sinande kassaflödet från torvproduktionen.

Pengarna från försäljningen ska användas för att öka investeringarna i andra energiformer, skriver bolaget i pressmeddelandet.

Staten äger 50,1 procent av Vapo. Resten ägs av Suomen energiavarat, ett bolag som grundats av 16 regionala finska energibolag.