Wärtsilä levererar bränslesystem för sex VLGC-fartyg

LNG-fartyg Galea i Barcelonas hamn. Fartyget är dock inte något av de skepp som Wärtsilä upprustar. foto: Creative Commons Lic. Kredit: Wolfgang Meinhart,

Leverantören Wärtsilä kommer bland annat att leverera bränslesystem till sex stora LPG-fartyg, som har beställts av Petredec i Singapore och kommer att vara bland de största gasfartygen hittills.

Wärtsilä har fått denna nya order på system för ett antal stora LPG-gasfartyg.

I synnerhet kommer den finländska tillverkaren att leverera bränslesystem samt lasthanteringssystem för sex VLGC-fartyg (Very Large Gas Carriers), skriver Wärtsilä i ett uttalande.

Flerbränsledrift med Wärtsiläs flerbränsleteknologi (DF) erbjuder miljöfördelar för gasmotorer. Den möjliggör låga utsläpp av CO2, NOx, SOx och partiklar samt drift med flytande bränsle om det inte finns tillgång till gas. DF-teknologin möjliggör också val av bränsle utifrån priset och tillgången. Användningen av DF-teknologi med gas som bränsle är en optimal lösning för fartyg som vistas långa tider i ECA-zoner och för fartyg som transporterar gas, till exempel LNG-tankfartyg.

Wärtsilä håller på att ta fram en komplett portfölj av medelvarviga gasmotorer och tillhörande bränslehanteringssystem för LNG-tankfartyg och gasdrivna fartyg. Wärtsilä utvecklar också gasdrivna tvåtaktsmotorer.