Använt kärnbränsle från avstängd forskningsreaktor i Finland återanvänds i USA

Bild: FiR 1 bränsleelement packade i en inre korg i ett massiv transportnät. Bilden visar reaktorpoolen, där vatten ger en effektiv skärmning mot strålning. Foto: VTT

En USA- baserad forskningsreaktor mottog nyligen det använda bränslet från finländska forskningsintitutet VTT:s forskningsreaktor FiR 1, som ligger i Otnäs, Esbo.

Reaktorn vid US Geological Survey (USGS) i Denver kan fortsätta att arbeta i flera år med bränslet som reaktorn får från Finland. I slutet av driften kommer USA att ta hand om bränslet. Demonteringen av FiR 1-reaktorn börjar i slutet av 2022.

USGS kommer att använda kärnbränslet från Otnäs forskningsreaktor i sin egen reaktor, som är av samma typ. Bränslet, köpt av Finland på 1960- och 1970-talet, har ett anmärkningsvärt återstående nyttovärde även efter den permanenta avstängningen av FiR 1-reaktorn. USGS behövde ytterligare bränsle för att fortsätta driva sin reaktor, men produktionen av lämpligt bränsle har varit avstängd i flera år.

Kontraktet för leverans av begagnat bränsle avslutades i november 2020, och VTT har nu levererat bränslet till USGS. Transporten av bränsle genomfördes längs vägar och till sjöss och övervakades av Finlands strålnings- och kärnsäkerhetsmyndighet (STUK) och amerikanska myndigheter.

- Avlägsnandet av använt bränsle är en viktig milstolpe i avvecklingen av vår forskningsreaktor. Därefter kommer vi att fokusera på den slutliga planeringen av och förberedelserna för demontering. Projektet skapar ny expertis i Finland som även efterfrågas internationellt, säger projektledare Markus Airila.

VTT avbröt användningen av FiR 1 2015 och har ansökt regeringen om licens för att avveckla reaktorn. VTT tillkännagav avsändningen av använt bränsle i ett brev till ministeriet för ekonomi och sysselsättning.

Att ordna hantering av använt bränsle utomlands är ett undantag enligt finska kärnenergilagen. Innan Finland skickade bränslet mottog Finland en rapport från de amerikanska myndigheterna om deras åtagande beträffande hanteringen av bränslesatsen.

När USGS slutar använda sin reaktor kommer den att leverera använt bränsle till Idaho National Laboratory. US Department of Energy (DOE) tar hand om bränslet genom ett förfarande som stämmer med VTT:s tidigare planer.

Under 2020 undertecknade VTT ett kontrakt med Fortum om demontering av reaktorn och andra avvecklingstjänster. Fortum kommer att börja demontera FiR 1-reaktorn i slutet av 2022.