Neste bygger sitt nya bioraffinaderi i Rotterdam

Neste bygger ett nytt raffinaderi i Rotterdam. Bilden visar den nuvarande anläggningen. Foto: NESTE

Neste investerar stort i förnybart bränsle. Bolaget har nu valt Rotterdam som ort för sitt nya bioraffinaderi.

Petroleumbolaget Neste bekräftar de medieuppgifter som publicerades i början av mars. Bolagets nya bioraffinaderi i miljardklassen byggs i Rotterdam och inte i Sköldvik i Borgå.

Det stod sedan tidigare klart att bolaget väljer mellan de två städerna.

I ett pressmeddelande skriver Neste att kostnadsskillnaden avgjorde saken till Rotterdams fördel.

- Efter grundliga utredningar och kalkyler kan man konstatera att totalkostnaderna är avsevärt lägre i Rotterdam. Vårt beslut baserar sig på att vi måste trygga konkurrenskraften i framtiden och förverkliga vår strategi om tillväxt inom förnybara bränsleprodukter, säger vd Peter Vanacker i pressmeddelandet.

500 miljoner billigare

Då placeringsorten valdes utgick bolaget från kriterier såsom råvarutillgång, investerings- och driftskostnader, infrastruktur och lokala synergier.

Enligt finländska tidningen Kauppalehtis uppgifter beräknas Rotterdam vara ett upp till 500 miljoner euro billigare alternativ. Totalt har investeringen uppskattats gå loss på kring 1,5 miljarder euro.

Skillnaden beror på logistikkostnader, lokala byggkostnader och tillgången på koldioxidsnålt väte. Dessutom är raffinaderiområdet i Borgå uppbyggt på ett mer komplicerat sätt, vilket betyder att risken är högre för att bygget drar ut på tiden.

Det som talar för Rotterdam är närheten till marknaden då det gäller förnybart flygbränsle, polymerer och kemikalier. Dessutom är tillgången till råvarorna bättre.

Målsättningen är att styrelsen ska kunna fatta ett slutgiltigt investeringsbeslut i slutet av 2021 eller början av 2022.

Trots att raffinaderiet inte byggs i Borgå menar Neste att Sköldvik kommer att spela en fortsatt viktig roll för bolaget. Betydande investeringar på orten utlovas som ett led i målsättningen att ha koldioxidneutral produktion till 2035.

Nestes forsknings- och innovationscentrum kommer att finnas i Finland också i framtiden, skriver bolaget.