Fortum utreder ifall kärnreaktorerna i Lovisa ska hålla igång eller läggas ner

Vid kraftverket i Lovisa uppskattar biträdande direktör Thomas Buddas att bolaget har tillräckligt med information för att fatta beslut om ansökan om två år. Foto: Fortum

Drygt 800 miljoner euro i investeringar, nästan 1,7 miljoner euro i skatteintäkter och nära 45 000 årsverken. Dessa kostnader uppskattas både för en förlängning eller avveckling av kärnkraftverket i finländska staden Lovisa fram till 2080.

Det visar den uträkning som Fortum låtit göra över de socioekonomiska följderna om kärnkraftverkets verksamhet förlängs med 20 år, eller avvecklas efter att drifttillståndet gått ut 2030.

Lovisa stad gläder sig över de inkomster och arbetsplatser kärnkraftverket ger, men stadsdirektör Jan D. Oker-Blom är tveksam till om staden ska eller kan lobba för en förlängning.

Staden är sedan tidigare medveten om att såväl uppdateringar och förlängningar vid ett kärnkraftverk av Lovisareaktorernas storlek har skatte- och arbetspolitiskt positiva effekter.

Fortum delgav nyligen den del av miljökonsekvensbedömningen (MKB) av kärnkraftverket i Lovisa som berör de socioekonomiska konsekvenserna.

Uträkningen är gjord av konsultbolaget Ramboll Finland och täcker två olika alternativ; om kärnkraftverkets verksamhet förlängs med 20 år, eller avvecklas efter att drifttillståndet gått ut 2030.

Alternativ 1: Driften vid Lovisa kärnkraftverk förlängs med högst 20 år med nuvarande drifttillstånd, varefter kärnkraftverket avvecklas.

Förslaget innehåller möjligheten att avfallshantera och slutdeponera små mängder radioaktivt avfall på andra håll i Finland.

Alternativ 2: Kärnkraftverket avvecklas efter att nuvarande tillståndsperiod tar slut, alltså efter 2027 och 2030, varefter kärnkraftverket demonteras.

 

Alternativ 2+: Kärnkraftverket avvecklas enligt alternativ 2, med möjligheten att Lovisa tar emot radioaktivt avfall även från andra delar av Finland för deponering.

I båda alternativen kostar avvecklingen 390 miljoner euro (2021), och ger inkomster och arbetsplatser till Lovisa och Lappträsk samt övriga delar av östra Nyland och Kymmenedalen.

20 år av fortsatt elproduktion och en avveckling efter det skulle ge investeringar i kedjan av underleverantörer för 806 miljoner euro fram till 2080.

En förlängning till 2050 ger 1 336 nya arbetstillfällen, varav 255 i Lovisa, 482 i närområdet och 599 årsverken på nationell nivå.

De totala skatteinkomsterna skulle nå 1 684 miljoner euro och ge 44 627 årsverken.

Här saknas uträkningen av kärnkraftverkens interna omsättning, mervärde, investeringar, arbetskraftsbehovet för produktionen eller skatter kopplade till produktionen.

Mellanlager i Lovisa före slutförvaring

I alternativ 2+ finns möjligheten att Lovisa tar emot radioaktivt avfall även från andra delar av Finland för deponering.

Källa: Svenska Yle & HeSa