EU godkände talloljan som förnybart biobränsle

Tallolja, godkänt förnybart biobränsle. Foto: Preem

Tallolja kvar på listan över godkänt förnybart biobränsle i EU. En majoritet av ledamöterna i EU-parlamentet röstade på onsdagen, den 17 januari, för att tallolja ska finnas kvar på listan över godkänt förnybart biobränsle i EU.

Beslutet i EU-parlamentet innebär bland annat att:

  • Avfall och restprodukter kommer att räknas som ”advanced biofuels”.
  • ”Annex IX” som listar vilka råvaror som klassas som ”advanced biofuels” behålls intakt till minst 2025.
  • Tallolja behåller sin plats på listan i ”Annex IX”, vilket innebär att tallolja kan användas för att nå både svenska och EU-mål samt att tallolja fortsatt är dubbelräknad i vissa länder, exempelvis Norge.
  • Taket för grödebaserade råvaror förblir på 7 procent och palmolja ska fasas ut helt till 2021.

Största andelen av ett drivmedels klimatpåverkan ligger oftast i markberedning och odling av den ursprungliga råvaran. En viktig fördel med den tallolja som Preem använder är att den ger ett mycket litet nettoutsläpp av växthusgaser, eftersom den är en restprodukt som blir över från massabruken med begränsade möjligheter till annan användning. Just nu pågår dessutom flera andra projekt för att se hur man i ännu högre grad ska kunna ta tillvara på andra restprodukter från skogen som lignin, sågspån, grenar och toppar.

– Beslutet är ett viktig steg för fortsatt användning av dels tallolja som hållbar råvara, dels vidareutveckling av andra restprodukter från skogen, säger Helene Samuelsson, kommunikationschef på Preem.

Källa: Preem