Nordex Electrolyzers presenterade ny prototyp för vätgasproduktion

Luis Solla, VD för Nordex Electrolyzers, betonade vid invigningen företagets engagemang i att tillverka effektiva elektrolysatorer, vilket stödjer övergången mot en ren energiekonomi. María Chivite, delstaten Navarras president, framhäver att prototypen inte bara är en industriell milstolpe för Navarra och Spanien utan också alignerar väl med regionens strategiska prioriteringar som omfattar utvecklingen av förnybara energier och vätgas. Foto: Nordex

Den första prototypen av en 500-kW trycksatt alkalisk elektrolysator, helt designad, tillverkad och monterad i Navarra, Spanien, har nyligen presenterats. Detta skedde under en ceremoni på det industriella området i Lumbier där bland annat Navarras president María Chivite och Nordex Groups VD José Luis Blanco närvarade. Prototypen markerar ett betydande steg i utvecklingen av hållbara energilösningar i regionen.

Denna nya elektrolysator, som är den största som helt och hållet utvecklats i Spanien, kommer att genomgå tester vid företagets anläggning i Lumbier, i närheten av Pamplona. Dessa tester är en del av ett ambitiöst projekt som Nordex Electrolyzers drivit med målet att till 2026 kunna erbjuda en serietillverkad produkt för MW-skalan.

Det nya systemet är kapabelt att producera över 10 kg vätgas per timme med en energiförbrukning under 50 kWh per kg. Elektrolysatorn är designad för att effektivt hantera kraftvariationer och frekventa stopp, vilket är essentiellt för integration med förnybara energikällor som vindkraft. Denna flexibilitet, kombinerat med strategiskt val av material, skiljer Nordex Electrolyzers från andra tillverkare på marknaden.

Teknisk innovation och samarbete främjar grön omställning

Nordex Group, som är känd för sin globala närvaro inom vindturbinproduktion, ser stora synergier i att kombinera vindenergi med vätgasproduktion. Detta stärker deras position som ledande inom elektrolys och bidrar till företagets mål att integrera vätgasproduktion i sin värdekedja.

Nyckeln till framgång

Finansiellt stöd från Sodena, som äger en andel i Nordex Electrolyzers, har varit avgörande för att möjliggöra genomförandet av detta strategiska och banbrytande projekt i Navarra. Samverkan mellan offentliga och privata sektorer ses som nyckeln till framgång i dessa initiativ, enligt Mikel Irujo, minister för industri, ekologisk omställning och företagsdigitalisering i Navarras regering.

Detta projekt, som delvis finansieras med 12 miljoner euro från Europeiska kommissionen genom Hy2Tech-programmet, speglar ambitionen att använda elektrolysatorer för att producera grön vätgas, vilket är avgörande för att uppnå målen om minskad fossilberoende och minskade växthusgasutsläpp i många industriella sektorer.

Källa: Nordex

 

 

 

 

4