IEA: Stigande oljeproduktion kan sänka bensinpriserna avsevärt inom fem år

Dieseltransport i Europa. Foto: Creative Commons Lic. Kredit: Pixabay

Enligt en rapport från Internationella energiorganet (IEA) förväntas priset på fossila bränslen, inklusive bensin och diesel, sjunka betydligt under de kommande åren. Rapporten, som belystes av finländska tidningen Ilta-Sanomat, förutspår att en ökning av oljeproduktionen kombinerat med en möjlig växande popularitet för elbilar kommer att skapa ett betydande överskott av olja. Detta förväntas pressa ner priserna på fossila bränslen till mycket låga nivåer, vilket kan ha stor inverkan på konsumenternas kostnader för transport.

IEA uppskattar att det globala oljeöverskottet kommer att vara över åtta miljoner fat per dag år 2030. En kombination av ökad effektivitet i konventionella fordon och en omfattande övergång till elektriska fordon minskar efterfrågan på olja. Dessutom har tekniska framsteg och ökade kapaciteter för oljepumpning drivit fram ett scenario där utbudet av olja överstiger efterfrågan redan år 2025. Detta skulle i sin tur leda till lägre priser vid pumparna, givet att inga regulatoriska eller marknadsmässiga ingrepp förhindrar detta.

Sänkta bränslekostnader inom sikte

Trots potentialen för lägre bränslepriser varnar IEA också för att priserna kan fluktuera. Högre produktionskostnader kan tvinga mindre effektiva producenter att upphöra med sin verksamhet, vilket kunde leda till en återgång till högre priser om efterfrågan plötsligt stiger. En ny bränslehandelorganisation (ETS2) inom EU kan också påverka bränslepriserna genom att införa nya kostnader för utsläpp.

Bränsleleveranser till Europa och dess påverkan

Frågan om bränsleleveranser till Europa är särskilt relevant med tanke på kontinentens beroende av importerad energi. Europeiska länder har traditionellt varit starkt beroende av olje- och gasleveranser från Ryssland, men geopolitiska spänningar och en strävan efter större energioberoende har drivit fram en diversifiering av energikällor. Europeiska länder har ökat sina investeringar i förnybar energi och infrastruktur för import av flytande naturgas (LNG) för att minska sitt beroende av rysk energi.

IEA:s rapport erbjuder en inblick i hur globala trender kan påverka lokala marknader och konsumentpriser, och visar på komplexiteten i den globala energimarknaden där geopolitiska och ekonomiska faktorer spelar en avgörande roll. 

Källor: Ilta-Sanomat / IEA

 

 

 

 

4