Rowan Energy förnyar solenergimarknaden med SmartMiner

SmartMiner är en enhet som kombinerar en smart mätare med en blockkedjevalidator. Den installerades under solenergianläggningen och spårar den producerade energin samtidigt som den validerar Rowan Blockchain genom en Proof of Generation-konsensusmodell. Bild: Rowan Energy

Brittiska Rowan Energy har introducerat en banbrytande innovation kallad SmartMiner, som använder blockkedjeteknik för att förkorta återbetalningstiden för solenergisystem och göra solenergi till ett ekonomiskt smart val för villaägare.

Blockchain, eller blockkedja på svenska, är en teknik som möjliggör en säker och decentraliserad lagring och överföring av data. Det är en kedja av block där varje block innehåller en samling av transaktioner eller digital information.

Även ifråga om solpaneler

Att installera solpaneler kräver en betydande ekonomisk investering, vilket har begränsat solenergins spridning. Kostnaderna för paneler, omvandlare, batterier och installation kan uppgå till tiotusentals pund. Dessa initiala kostnader, tillsammans med minskade statliga subventioner, har gjort det svårare att motivera investeringen ekonomiskt. Program som feed-in-tariffer har spelat en viktig roll för att göra solenergi tillgänglig för fler, men när dessa stöd minskas, sjunker också incitamenten för att adoptera solenergi.

SmartMiner – en lämplig lösning

För varje producerad kilowattimme (kWh) tjänar villaägare 10p, som kan sättas in direkt på deras bankkonton. Detta motiverar inte bara användning av hemproducerad solenergi utan hjälper också till att förkorta återbetalningstiden för solinstallationer. Genom att anpassa sina energikonsumtionsvanor kan hushållen maximera sin avkastning, vilket ökar både den ekonomiska och miljömässiga nyttan av solsystemet.

Ekonomiska fördelar och förbättrad avkastning

SmartMiner förbättrar, enligt företaget, solenergiinstallationers ekonomiska livskraft avsevärt. Genom att utnyttja blockkedjetekniken erbjuder Rowan 10p per kWh för genererad el, vilket ger direkt belöning till villaägare i stället för de tidigare kreditbaserade incitamenten.

Detta system gör inte bara solenergiproduktionen mer lukrativ, säger utvecklaren utan syftar också till att förkorta återbetalningstiden till under fem år. Sedan SmartMiner introducerades har Rowan Energy sett en betydande tillströmning av kunder, med över 1,600 hushåll i Storbritannien som använder systemet. Villaägarna har rapporterat en genomsnittlig årlig inkomst på £271 från Rowan Rewards, vilket betydligt ökar deras inkomster från solkraft.

Framtiden och vidare expansion

Rowan Energy planerar inte att stanna vid bostadssolenergi. Företaget avser att utvidga SmartMiner-teknologin till andra förnybara energikällor, vilket säkerställer att hållbara energilösningar är ekonomiskt givande för alla inblandade.

- Denna strategiska innovation är ett avgörande steg för att uppnå globala hållbarhetsmål, minska återbetalningstiderna och göra solenergi till ett ekonomiskt vettigt val för villaägare över hela världen, skriver företaget på sin hemsida.

Om Rowan Energy

Grundat 2018 av David Duckworth, är Rowan Energy pionjärer inom integrationen av blockkedjeteknik med förnybar energi för att skapa en hållbar och lönsam energiframtid. Med sitt åtagande att minska koldioxidavtryck och förbättra lönsamheten för grön energi, sätter Rowan Energy nya standarder i energisektorn.

Källa: Rowan Energy

 

 

 

 

4