Nya EU-lagar för kritiska råvaror granskas av forskningsgrupp vid Jönköping University

Vid platsen för den planerade gruvan i Västra Kärr. Foto: Jönköping University

Projektet "Guld och gröna skogar: CRMA och utmaningarna för fossilfri elförsörjning i Sverige" kommer under tre år att undersöka de sociala och miljömässiga konsekvenserna av den förenklade tillståndsprocessen för utvinning av kritiska och strategiska råvaror, en del av EU:s Critical Raw Materials Act (CRMA).

Fyra forskare från Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University (JU) har ansökt om och fått beviljat detta forskningsprojekt, som startade officiellt den 1 juni. Energimyndigheten har tilldelat projektet drygt 7,8 miljoner kronor i finansiering.

I november 2023 slutfördes EU:s nya lagstiftning för kritiska metaller och mineraler, Critical Raw Materials Act, som syftar till att säkerställa tillgången till dessa inom EU. Detta innebär bland annat en förenkling av tillståndsprocesserna och en betydande förkortning av tiden för att erhålla brytningstillstånd. Förenklingen av tillståndsprocessen gäller för "strategiska projekt" utvalda av EU.

– Lagstiftningen antogs så sent som i januari i år, och direktiv för hur den ska implementeras förväntas komma i slutet av året. Vi kommer vara mitt i processen och kunna observera hur detta utvecklas, hur det tolkas och vilka resultat det ger. Frågor som om miljödomstolarna kommer att hinna med, om de får resurser att snabbehandla ärenden, och vilka projekt och mineraler som kommer att prioriteras är centrala, säger Åsa Nilsson Dahlström.

Läs mer här!