Visioner och förväntningar - Sezgin Kadir som styrelseordförande för Energiföretagen Sverige

Foto: Energi Företagen

En av de mest framstående förespråkarna för att integrera kundperspektivet inom energibranschen blev för två månader sedan utsedd till Energiföretagen Sveriges nya styrelseordförande. Vad kommer då att hända med Sezgin Kadir vid rodret? Här delar han med sig av sin önskelista över förändringar som han önskar se i energibranschen framöver.

"Att bli vald till ordförande för Energiföretagen är verkligen en ära och ett av de mest prestigefyllda uppdragen inom energibranschen. Jag är hedrad över att ha fått förtroendet från medlemmarna. Vår bransch spelar en avgörande roll för klimatomställningen, samhällets stabilitet och Sveriges framtida konkurrenskraft. Det är den betydelsen jag kommer att förmedla som ordförande", säger Sezgin Kadir, styrelseordförande för Energiföretagen Sverige.

På hans önskelista står jämställdhet, kunskapsdelning och etablerandet av långsiktiga spelregler högt. Hur kommer Sezgins engagemang och det stora ansvaret han känner gentemot både branschen och sin nya roll att påverka framtiden? Det kan märkas genom utvecklingen av energibranschen. Sezgin vill se en förändring i både antalet kvinnor som arbetar inom branschen och hur branschen framställs.

"Jag skulle verkligen vilja att vi blir ännu bättre på att locka fler kvinnor till branschen. Energibranschen behöver också förbättra sitt sätt att visa upp att vi har lösningarna för ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige. Vi är faktiskt en partner till samhället och näringslivet, och vi behöver bli bättre på att kommunicera vilken värdefull partner vi är", säger Sezgin.

En tredje punkt på Sezgins önskelista är etablerandet av långsiktiga spelregler och en mer handlingskraftig politik. Bristen på detta ser han som den största utmaningen för branschen för tillfället.

"Vi inom branschen vet vad som behöver göras när det gäller fjärr- och kraftvärme samt investeringar i elnät, för att nämna några exempel. Men politiken måste agera snabbare för att skapa långsiktiga förutsättningar och till exempel genomföra förslagen från fjärr- och kraftvärmestrategin. Om vi får långsiktiga förutsättningar så kan vi inom branschen ta hand om resten", säger Sezgin.

"Ett ämne som alltid står högt på min agenda är kundernas behov. Jag kan nog betraktas som en av branschens främsta förespråkare för att värna kundperspektivet, eftersom det är en fråga jag driver på flera fronter. För att fortsätta vara relevanta för kunderna i en föränderlig värld måste branschens kundorientering utvecklas. Åtminstone enligt min åsikt", säger Sezgin.

"Vi måste förstå att den föränderliga omvärlden också förändrar kundernas krav och förväntningar på oss. För att bygga ett resurseffektivt energisystem måste vi inkludera kunderna som en viktig del av det – inte bara som passiva mottagare. Det är genom nära samarbete och ett gemensamt systemtänkande som framtidens hållbara energisystem successivt utvecklas. Hela energiföretagets verksamhet och hela energibranschen behöver genomsyras av kundfokus", avslutar Sezgin.