USA lanserar strategi för kommersialisering av fusionenergi

Internationella forskningsprojektet ITER, beläget i södra Frankrike, fortsätter sin framfart mot att bli världens största experiment för magnetisk inneslutning av plasma. Med en planerad färdigställande av byggnationen år 2025, positionerar sig ITER för att leda vägen inom fusionsteknologi och energiproduktion. Foto: ITER

USA:s energidepartement (DOE) har offentliggjort en ambitiös strategi för att skynda på utvecklingen och kommersialiseringen av fusionenergi. Denna satsning görs i samarbete med privata sektorn och omfattar en investering på 180 miljoner dollar i stöd för forskning inom området.

DOE:s Fusion Energy Strategy 2024 bygger på tre grundpelare: att överbrygga vetenskapliga och tekniska luckor för att uppnå en kommersiellt relevant pilotanläggning för fusion; att bereda väg för en hållbar och rättvis kommersialisering av fusion; samt att bygga och utnyttja externa partnerskap. Denna flerfaldiga strategi syftar till att integrera innovationer och existerande forskningsresultat med industrins behov.

Innovativa satsningar för att stärka fusionsekosystemet

Som en del av strategin har DOE också lanserat ett nytt finansieringsinitiativ kallat Fusion Innovative Research Engine (FIRE) Collaboratives. Dessa samarbetsgrupper är tänkta att fungera som innovationshubbar som stödjer och främjar utvecklingen inom fusionsteknik genom att föra samman akademiska institutioner, nationella laboratorier, ideella organisationer och privata företag. Målet är att dessa grupper ska fungera som brobyggare mellan DOE:s program för fusionenergivetenskap och de tekniska behoven hos den växande fusionindustrin.

FIRE Collaboratives är även avsedda att stärka den amerikanska tillverkningsindustrin och försörjningskedjor, vilket driver på forskning och teknikutveckling inom fusionenergi genom samarbeten både inom offentliga och privata sektorer.

Planer för ett nationellt fusionssamverkansprogram

Förutom de nämnda initiativen har DOE också publicerat en begäran om information för en föreslagen ramverk för ett offentligt-privat konsortium för fusionenergi (PPCF). Syftet med PPCF är att komplettera Milestone-programmet och FIRE Collaboratives genom att katalysera och sammanföra finansiering från statliga och lokala myndigheter, den privata sektorn och filantropiska organisationer. Detta för att snabba på kommersialiseringen av fusionenergi.

David Turk, biträdande energiminister, kommenterade de senaste tillkännagivandena med att DOE aktivt genomför sin vision och utnyttjar USA

ledande ställning inom offentlig och privat fusionforskning. Detta inkluderar den första människoskapade fusionständningen på National Ignition Facility samt stora framsteg inom teknik såsom högtemperatursupraledare, avancerade material och artificiell intelligens. Med dessa satsningar vill USA leda det globala loppet att utveckla fusionenergi som en ren, säker och riklig energikälla.

ITER förbereder sig för framtida fusionsexperiment

Byggnationen av världens största plasmareaktor fortsätter i Södra Frankrike. Sedan starten av maskinmonteringen den 28 juli 2020, har ITER-projektet gjort avsevärda framsteg mot färdigställandet av sin forskningsanläggning.

- Anläggningens konstruktion förväntas vara slutförd år 2025, vilket kommer att möjliggöra för de första testerna med plasma i slutet av samma år meddelar ITER.

Reaktorn, som är under uppbyggnad, kommer att ha en plasma volym på 840 kubikmeter, vilket gör den åtta gånger större än Joint European Torus, den tidigare ledaren inom området.

En milstolpe för global energiforskning

ITER representerar inte bara en teknisk bedrift genom sin storlek och kapacitet, utan också ett avgörande steg framåt i jakten på hållbar och ren energi. Genom att använda fusion, processen som driver solen och andra stjärnor, siktar ITER på att demonstrera en ny form av energiproduktion som är fri från koldioxidutsläpp och erbjuder ett praktiskt taget obegränsat bränsleförråd.

Internationellt samarbete och framtidsvisioner

Projektet är ett resultat av internationellt samarbete mellan Europeiska Unionen, USA, Ryssland, Kina, Indien, Sydkorea och Japan, vilket understryker dess globala betydelse och potentialen av fusion som en framtida energikälla. När ITER väl är i drift, kommer det inte bara att tjäna som en forskningsanläggning, utan också som en modell för framtida kommersiella fusionkraftverk.

Genom dessa insatser står ITER vid frontlinjen för att forma framtiden för global energiproduktion, vilket markerar en ny era för forskning och utveckling inom hållbar energi.

Källa: Nuclear World News & ITER