Framtidsinvestering - Göteborg Energi och Mölndal Energi stärker banden

Bild: Göteborg Energi

Nästa vecka görs första spadtaget för den nya pelletspannan på Riskulla. Satsningen utförs av Göteborg Energi och Mölndal Energi, där Mölndal Energi kommer att ansvara för driften. Detta samarbete är unikt och syftar till att optimera fjärrvärmeförsörjningen och öka användningen av förnybar fjärrvärme i regionen.

Tidigare har Göteborg Energi och Mölndal Energi framgångsrikt samarbetat för att överföra värme mellan kommunerna och optimera värmeproduktionen för ömsesidig nytta. Den nya pelletspannan är en framtidsinvestering som ytterligare stärker partnerskapet mellan bolagen. Andra delar av detta samarbete inkluderar en ny fjärrvärmeledning mellan Göteborg och Mölndal samt gemensamma upphandlingar av biobränsle.

Under ceremonin kommer Göteborg Energis vd, Per-Anders Gustafsson, och Mölndal Energis vd, Christian Schwartz, att ta det första gemensamma spadtaget på byggplatsen. Efteråt bjuds det på fika och mer information om projektet och fjärrvärmesamarbetet. Det kommer även finnas möjlighet för fotografering och intervjuer med deltagarna, bland vilka finns medarbetare och styrelse från Mölndal Energi och Göteborg Energi, samt den upphandlade entreprenören Valmet.