Ørsted utvecklar en av Europas största batterilagringsanläggningar i England

Vindkraftstekniker till havs. Foto: Ørsted

Ørsted, den danska energijätten, har offentliggjort planer på att bygga en av Europas största batterilagringsanläggningar. Anläggningen, som kommer att utrustas med Tesla-batterier, är belägen i Swardeston, öster om Norwich, Storbritannien. Projektet är en del av Ørsteds satsning för att stabilisera Storbritanniens energiförsörjning och för att hantera och förebygga volatilitet i elpriserna.

Anläggningen planeras att tas i drift år 2026 och kommer att placeras i direkt anslutning till Ørsteds befintliga landbaserade konverteringsanläggning för den havsbaserade vindkraftparken Hornsea 3. Det geografiska läget är strategiskt valt för att effektivt kunna lagra och distribuera el genererad från vindkraftparken.

Kapacitet och inverkan

Den nya batteriparken kommer att ha en kapacitet på 300 MW och en energilagringskapacitet på 600 MWh. Detta är tillräckligt för att täcka den dagliga energianvändningen hos cirka 80 000 brittiska hushåll. Genom denna investering positionerar sig Ørsted som en ledande aktör inom hållbar energilagring i Europa och bidrar samtidigt till att öka energisäkerheten i Storbritannien.

Bidrag till energistabilitet

Projektet är inte bara en teknisk investering utan även ett strategiskt steg för att minska beroendet av intermittent energiproduktion och osäkra elmarknader. Med hjälp av avancerade Tesla-batterier kommer anläggningen att kunna lagra överskottsenergi och frigöra den under toppbelastningsperioder, vilket bidrar till stabilare elpriser och en mer tillförlitlig energiförsörjning.

Ørsteds initiativ markerar en betydande milstolpe i övergången mot en mer hållbar och resilient energiförsörjning i regionen, vilket harmonierar med globala mål för en renare energiframtid.

Källa: Ørsted

 

 

 

 

4