Valmet levererar automationslösning för världens största projekt för återvinning av spillvärme från datacenter

Återvinningsprincip för spillvärme. Över 75 procent av datacentrets spillvärme kan återvinnas. Bild: Fortum.com

Valmet ska leverera sin Valmet DNA-automationsteknologi till ett projekt där spillvärme från stora datacenter ska återanvändas i Fortums fjärrvärmenät i Finland. Projektet är unikt i sin omfattning och saknar motsvarighet någon annanstans i världen.

Valmet DNA kommer att styra vatten-vatten-värmepumpar, luft-vatten-värmepumpar och två elpannor vid två av Fortum Power and Heat Oy värmepumpanläggningar, som ska byggas i Esbo och Kyrkslätt.

Ordern ingick i Valmets orderbok för första kvartalet 2024. Värdet på ordern har inte offentliggjorts. Kunden förväntas ta emot leveransen till Kyrkslätt i september 2025 och till Esbo i december 2025.

Effektiv användning av spillvärme

Värmepumpanläggningarna kommer att återvinna utsläppsfri spillvärme från två planerade datacenterområden till Fortums fjärrvärmenät. Denna spillvärme förväntas täcka upp till 40 procent av värmebehovet i nätområdet. Från och med våren 2024 kommer Fortum att producera fjärrvärme i Finland utan koldioxidutsläpp och strävar efter att vara koldioxidneutrala innan år 2030.

En projektledare från Fortums affärsområde för värme och kyla förklarar att detta spillvärmeprojekt är ett flaggskepp för att göra fjärrvärmeproduktionen i Esbo, Kyrkslätt och Grankulla koldioxidfri. 

Värmepumpanläggningarna är en del av Fortums fjärrvärmesystem, som inkluderar Suomenoja kraftverk, som redan styrs av Valmets automation. I framtiden kan nya anläggningar styras och övervakas på distans från Suomenoja. Valmet har tidigare levererat liknande Valmet DNA-automationssystem till Fortums Vermo 2- och Mankkaa-värmepumpanläggningar.

Tekniska detaljer om leveransen

Valmets leverans inkluderar Valmet DNA-automationssystemet och Valmet DNA User Interface för Kolabacken värmeanläggning i Kyrkslätt och Hepokorpi värmeanläggning i Esbo.

Fortums kärnverksamhet i Norden består av utsläppsfri och effektiv elproduktion samt försäljning av el och fjärrvärme till konsument- och företagskunder.

Valmets omsättning uppgick till cirka 5,5 miljarder euro år 2023. Valmets aktier är noterade på Nasdaq Helsingfors och företagets huvudkontor ligger i Esbo.

Källa: Valmet