Ei - elmarknaden vecka 21 2024

Foto: Anastasia Zhenina / Unsplash

Magasinfyllnadsgraden låg över det normala.

Systempriset ökade med 87 procent jämfört med föregående vecka och veckogenomsnittet var 24,6 EUR/MWh.

I elområde SE1 och SE2 ökade spotpriset med 32 procent till ett medelvärde på cirka 10,8 EUR/MWh. I elområde SE3 steg spotpriset med 9 procent till ett veckomedel på 11,8 EUR/MWh, medan i SE4 minskade spotpriset med 180 procent och veckomedlet blev 49,4 EUR/MWh.

Terminspriserna på kol ökade med 3,6 procent till ett veckogenomsnitt på 112,7 USD/ton, oljepriset sjönk med 0,9 procent till ett veckogenomsnitt på 82,4 USD/fat, och gaspriset steg med 12,3 procent till ett veckogenomsnitt på 33,7 EUR/MWh.

Under veckan var magasinfyllnadsgraden i Norden och Sverige över det normala, vilket motsvarade en ökning med 9,4 respektive 12,20 procentenheter jämfört med föregående vecka.

Medeltemperaturen under veckan var 16,9 grader, vilket var varmare än det normala (12,5 grader). Veckomedel för nederbörden var 82 GWh, vilket var lägre än det normala.

Tillgänglig kärnkraft i Sverige låg på 76 procent, en ökning med 6,4 procent jämfört med föregående vecka. Vindkraftsproduktionen i Norden minskade med 23 procent jämfört med föregående vecka.

Läs rapporten i sin helhet HÄR!