Europa och grön omställning

Foto: Robert Wiedemann / Unsplash

Den 30 maj arrangerar Svensk Vindenergi, Danmarks ambassad och Amazon seminariet "Den inre marknaden – en förutsättning för både grön omställning och konkurrenskraft" i Stockholm.

EU:s inre marknad är avgörande för Europas konkurrenskraft och den gröna omställningen – två områden som förväntas vara prioriterade även under nästa mandatperiod i Bryssel. Trots detta kvarstår många hinder för handel med både varor och tjänster på den inre marknaden. Men vilka är dessa hinder? Hur påverkar de europeiska företag? Vilka konsekvenser har detta för Europas konkurrenskraft och gröna omställning?

Amazon, Svensk Vindenergi och Danmarks ambassad bjuder in till ett seminarium där vi, med konkreta exempel från den europeiska vindkraftssektorn, belyser hindren på den inre marknaden. Vi diskuterar också konsekvenserna för företag och möjligheterna att främja den gröna omställningen, samt vilka åtgärder som behövs för att fullt ut dra nytta av den inre marknadens potential.

Presentation och panel: Under seminariet presenterar Amazon och Implement Consulting rapporten "Barriers to trade in climate goods and services".

Presentation följs av en paneldiskussion med Daniel Badman, vd Svensk Vindenergi; Kristina Miskowiak Beckvard, Danmarks ambassadör; Helena Hånell McKelvey, samhällspolitisk chef Norden, Amazon; Siros Jahanfar, Public Affairs Manager, Hitachi Energy; Charlotte Sammelin, Utrikesdepartementet; samt Europaparlamentskandidaterna Anna Maria Corazza Bildt (L) (TBC) och Svante Linusson (C) (TBC).