Världens största biobränsleanläggning planeras i Malmö hamn

Visionsbild av Green2x biogasprojekt i hamnen i Vordingborg på Själland. Bild: Vordingborg Biofuel

Copenhagen Malmö Port och biometanföretaget Green2x ingår partnerskap för att bygga en av världens största anläggningar för produktion av biobränsle

Copenhagen Malmö Port och biometanföretaget Green2x har ingått partnerskap för att projektera och driftsätta av en av världens största biobränsleanläggningar vid CMP:s terminaler i hamnen i Malmö. Green2x är aktör inom storskalig produktion av biometan och gröna bränslen. Genom Green2x:s teknologi utvinns biometan av halm. Det möjliggör produktion av grön energi i stor skala då utvinningen av råvaran uppgår till 95 procent.

Green2x utvecklar för närvarande ett projekt i hamnen i Vordingborg, vid Själlands södra spets, där den första produktionsanläggningen är under konstruktion. Där ska man från 2027 förädla halm till biogas ii den 100 000 kvadratmeter stora anläggningen.  Anläggningen kommer att producera tre gånger mer biogas än vad som för närvarande framställs den största anläggningen i världen.  

 – Vårt partnerskap med Green2x ligger helt i linje med CMP:s ambitioner, där vi ser hamnen som ett framtida energinav. Som hamn är vårt mål att spela en betydande regional roll i omställningen till gröna bränslen i nära samarbete med andra aktörer i värdekedjan, säger Barbara Scheel Agersnap, vd, Copenhagen Malmö Port.

Nästa steg i partnerskapet är en pilotstudieperiod där projektet planeras i detalj och samtidigt som alla tillstånd kommer på plats. Etableringen kommer då att påbörjas och anläggningen beräknas stå färdig 2030.

– Vi är otroligt glada över att ingå i detta spännande samarbete med CMP och Malmö stad. Green2x strategiska planer accelererar nu, vilket stödjer våra ambitioner att bli en internationell producent av grönt bränsle mycket snabbt. Samtidigt använder vi de geografiska synergierna med vår anläggning i Vordingborg, särskilt när det gäller att anskaffa stora mängder halm, säger Mikkel Sjølin Kiil, vd, Green2x.