Grönt ljus för nytt kraftvärmeverk i Örtofta

Örtoftaverket med ångledningen som ansluter anläggningen till Nordic Sugars sockerbruk synlig. Foto: Kraftringen

Nu har Kraftringen fått beskedet att Mark- och miljödomstolens beslut är slutgiltigt, som gällde fortsatt och utökad verksamhet vid Örtoftaverket är slutgiltigt. Det innebär att planerna för ett andra kraftvärmeverk på samma plats i Örtofta nu är ett steg närmare genomförande.

Fredrik Fackler, affärsområdeschef för Värme och kyla på Kraftringen, uttryckte sin glädje över nyheten: "Det här är fantastiskt bra, och jag vill verkligen tacka alla som har varit inblandade i processen fram till detta skede." Han betonade betydelsen av allt från att ta fram och förbereda ansökan till förhandlingarna med domstolen och att hantera önskemål från lokalbefolkningen.

Planerna för att utöka produktionen vid Örtoftaverket har varit igång sedan 2022 när Kraftringens styrelse beslutade att investera i en ny produktionsanläggning för kraftvärme. Det nya verket ska komplettera det befintliga i Örtofta, ersätta äldre anläggningar och tillföra regionen ny eleffekt.

Martin Petersen, projektledare för KVV2-projektet, uttryckte sin glädje över beslutet: "Jag cyklade hem med ett stort leende på läpparna på tisdagskvällen." Han ser fram emot att fortsätta arbetet och förbereda sig för investeringsbeslutet i styrelsen.

Peter Ottosson, ansvarig för miljötillståndsprocessen, kommenterade att beslutet är positivt på två sätt: det tillåter byggandet av det andra kraftvärmeverket och ger även förnyat tillstånd för den befintliga verksamheten.

Projektet och den befintliga verksamheten fortsätter parallellt, och det slutgiltiga investeringsbeslutet för den nya pannan planeras under andra kvartalet 2025. Det nya kraftvärmeverket förväntas vara driftsklart senast under 2028.