Kinesiska BOW bygger ny generation av fartyg för flytande vindkraftsplattformar

Det kinesiska offshoreföretaget Blue Ocean Wind (BOW) har annonserat en ambitiös plan att bygga en flotta av sex nya semi-submersibla fartyg. Dessa specialbyggda fartyg är avsedda för transport av flytande vindkraftsplattformar från kinesiska varv till projekt över hela världen, med särskilt fokus på Europa. Varje fartyg beräknas kräva en investering på cirka 165 miljoner dollar.

Detta steg markerar en tydlig förändring i BOW:s verksamhet, från att tidigare ha fokuserat på offshoreprojekt för fossila bränslen till att nu engagera sig helt i vindkraftssektorn. Beslutet att satsa på byggandet av dessa semi-submersibla fartyg speglar företagets nya inriktning mot förnybar energi och dess ambition att bli en ledande aktör på den globala marknaden för flytande vindkraft.

De planerade fartygen är utformade för att hantera de unika kraven som ställs vid transport av de stora och tunga flytande vindkraftsplattformarna. Denna typ av fartyg kan sjunka delvis för att underlätta lastning och lossning av de stora konstruktionerna, vilket är avgörande för effektiviteten i transportprocessen.

Global inriktning med europeiskt fokus

Medan BOW:s nya fartyg kommer att byggas i kinesiska varv är deras huvudsakliga verksamhetsområde planerat till de växande vindkraftsmarknaderna i Europa. Detta understryker den globala räckvidden i BOW:s strategi och deras mål att stärka sin position inom den internationella marknaden för förnybar energi.

Från fossila bränslen till förnybar energi

Satsningen är inte bara en företagsstrategisk manöver utan också ett tecken på den snabba utvecklingen inom förnybar energi och särskilt inom den sektor som omfattar flytande vindkraft. Denna teknik har identifierats som särskilt lovande för att utnyttja vindresurserna på djupare vatten där traditionella bottenfasta vindkraftverk inte är lika ekonomiskt genomförbara.

Investeringens inverkan och framtidsutsikter Den omfattande investeringen på över 990 miljoner dollar för sex fartyg speglar optimismen kring flytande vindkrafts tekniska och ekonomiska potential. Projektet förväntas inte bara stärka BOW:s marknadsposition utan också bidra till ökad kapacitet och flexibilitet inom sektorn för flytande vindkraft.

Genom att etablera en flotta av specialiserade fartyg hoppas BOW minska de logistiska utmaningarna och kostnaderna associerade med implementeringen av flytande vindkraft, vilket kan leda till en snabbare och mer kostnadseffektiv utbyggnad av förnybar energi på global skala.

Källa: BOW