Invigning av Pjelax vindkraftspark - En milstolpe i finsk energi

Pjelax Foto: Fortum

Idag invigs en ny vindkraftspark vid namn Pjelax, ett samarbetsprojekt mellan Fortum och det finska energiföretaget Helen. Denna park, som ligger i Närpes och Kristinestad i sydvästra Finland, kommer med sina 56 vindkraftverk att producera över en terawattimme vindkraftsel årligen. Det markerar en fördubbling av den vindkraftskapacitet som Fortum tidigare hade. Ägarförhållandet är 60% för Fortum och 40% för Helen. Helen planerar att köpa cirka hälften av vindkraftsparkens elproduktion fram till parkens livscykel slut.

Markus Rauramo, vd för Fortum, kommenterade: "Pjelax, med sina 380 megawatt, fördubblar vår vindkraftskapacitet och är ett viktigt tillskott till vår fossilfria elproduktion. Det stödjer vår strategi att leverera ren el i Norden och hjälpa industrier att minska sina utsläpp. Det visar hur vi på Fortum stöder våra kunder i deras koldioxidminskningar."

Olli Sirkka, vd för Helen, tillade: "Pjelax vindkraftspark är resultatet av en betydande gemensam ansträngning från Fortum och Helen för att öka den förnybara elproduktionen. Det ger Finland konkurrensfördelar och sänker elpriserna för konsumenterna, vilket främjar investeringar i ren energi."

Suvic Oy och det närpesbaserade företaget Simons Infra Oy Ab har ansvarat för de omfattande infrastruktur- och markarbetena för vindkraftsparken. De massiva specialtransporterna av delar till vindkraftverken genomfördes via Kaskö hamn. Det förväntas även generera betydande ekonomiska fördelar för kommunerna genom arrendeintäkter och fastighetsskatter.

Byggandet av Pjelax vindkraftspark påbörjades i januari 2022 och avslutades enligt plan. Parken förväntas bidra med cirka fem procent av den totala vindkraftsproduktionen i Finland årligen. Detta möjliggjordes genom samarbete med över 400 markägare, lokala företagare och organisationer. Fingrid och turbinleverantören Nordex har också spelat en betydande roll i projektet. Invigningen firas tillsammans med de lokala aktörerna som tack för deras bidrag till Finlands omställning till ren energi.