Kinesiskt fartyg misstänkt för att ha skadat gasledningen i Finska viken

Numera kinesiska NewNw Polar Bear. Ursprungligen döpt till Reinbek och senare omdöpt till Baltic Fulmar, tjänade fartyget under charter för fraktjättarna Unifeeder och därefter CMA CGM. Foto: Wikipedia Common Lic. Kredit: Fotogaferat i Port of Rotterdam av Alf van Beem.

Den gasledning som sträcker sig från Ingå i Finland till Paldiski i Estland återupptog nyligen sin verksamhet efter en omfattande reparationsprocess. Ledningen skadades i oktober förra året, troligen av ett kinesiskt fartyg som släpade sitt ankare längs havsbotten, meddelar nyhetssajten Yle Uutiset.

Den aktuella gasledningen, känd som Balticconnector, är av stor strategisk betydelse då den förbinder Finlands och Estlands gasnät. Reparationen av ledningen, som ligger 60 meter under havsytan, genomfördes med fjärrstyrda undervattensfordon, och inga dykare behövdes för arbetet.

Reparationskostnaderna för Balticconnector beräknas enligt Yle uppgå till nästan 40 miljoner euro. Elering, det estniska transmissionsnätbolaget som hanterade reparationen, förhandlar för närvarande med försäkringsbolaget om ersättning för skadorna. Det slutgiltiga beslutet har ännu inte fattats.

Akut tryckfall

Incidenten inträffade när det kinesiska fartyget Newnew Polar Bear passerade över gasledningen, vilket orsakade en akut tryckfall i ledningen och även skadade en datakabel mellan Finland och Estland. Efterföljande undersökningar ledde till upptäckten av en ankare nära skadestället, vilket starkt indikerar att det var detta fartyg som orsakade skadan.

Flera namnbyten

Fartyget som en gång var känt som Reinbek genomgick flera förändringar innan det blev Newnew Polar Bear, en del av den kinesiska flottan Hainan Xin Xin Yang Shipping. Ursprungligen döpt till Reinbek och senare omdöpt till Baltic Fulmar, tjänade fartyget under charter för fraktjättarna Unifeeder och därefter CMA CGM.

I juni 2023 såldes Baltic Fulmar till det kinesiska rederiet Hainan Xin Xin Yang Shipping, registrerades under Hongkongs flagg och fick sitt nuvarande namn, Newnew Polar Bear. Sedan dess seglar fartyget under NewNew Shipping Line och har markerat sin närvaro på de internationella sjöfartsrutterna.

Nya vägar

I oktober 2023 avslutade Newnew Polar Bear en rundresa genom Nordostpassagen, en rutt som sträcker sig från Ryssland till Kina och tillbaka. Denna resa var inte bara en transportsträcka utan också en demonstration av fartygets kapacitet och rederiets ambitioner. En regelbunden tjänst längs denna passage är planerad att etableras, vilket öppnar nya vägar för handel mellan Asien och Europa genom Arktis.

Denna utveckling speglar den växande betydelsen av kinesiska rederier på den globala sjöfartsarenan, där ambitioner sträcker sig till att utnyttja nya sjövägar som blir tillgängliga tack vare klimatförändringar och smältande is. Newnew Polar Bear, med sina nyligen uppdaterade rutter och kapaciteter, står som en symbol för denna expansiva era i internationell sjöfart, representerande både teknisk innovation och strategisk navigering genom några av världens mest utmanande vatten.

Fartyget, som senare observerades i Sankt Petersburg utan sitt ena ankare, har varit ovilligt att samarbeta med finska myndigheter trots flera försök till kontakt. Detta har lett till en intensiv undersökning i samarbete med kinesiska myndigheter och försök att nå ägarbolaget till Newnew Polar Bear.

Skyddspolisen undersöker

Situationen har väckt oro för regionens energisäkerhet, speciellt med tanke på den snabba energiutvecklingen i området och behovet av att säkerställa infrastrukturens integritet. Den finska skyddspolisen (Supo) är aktivt involverad i att övervaka och skydda kritisk infrastruktur mot liknande incidenter i framtiden.

Medan Balticconnector nu är åter i drift, understryker incidenten vikten av robusta säkerhetssystem och förebyggande underhåll av energiinfrastruktur för att undvika framtida risker.

Källa: Yle Uutiset (Yle Nyheter)