Varberg Energi och Qvantum i innovativt samarbete

Qvantums- fabrik Åstorp

Varberg Energi och värmepumpstillverkaren Qvantum har framgångsrikt samarbetat under en tid. Nu har företagen kommit överens om att Qvantums värmepumpsfabrik i Åstorp, där nästa generation av värmepumpar produceras, kommer att bli en del av Varberg Energis tjänst Nätflex. Dessutom planeras att värmepumparna som tillverkas vid fabriken ska kunna anslutas till samma tjänst under Qvantums varumärke flexready.

– Varberg Energi är ett innovativt energibolag som har vision, drivkraft och förmåga att verkligen förändra energimarknaden, säger Maria Malm Skarin, försäljningschef Sverige och ansvarig för flexibilitetstjänster på Qvantum.

– Samarbetet mellan Qvantum och Varberg Energi visar att vi tillsammans kan åstadkomma positiv förändring.

Idag finns det över 1 miljon värmepumpar installerade i Sverige, motsvarande effekten av ungefär 10 kärnkraftverk. Nästa generations värmepumpar är bättre för energisystemet och hjälper villaägare att spara pengar. Traditionellt har värmepumpsbranschen levererat värmepumpar som belastar elnätet. Qvantums nya värmepumpsplattform ändrar detta genom att designa värmepumpar som fungerar som termiska batterier och kan flytta energilaster i tiden. Genom samarbetet med Varberg Energi kan Qvantum nu bidra till att stödja elnätet genom att ansluta värmepumpar till Svenska kraftnäts marknad för stödtjänster.

Qvantum börjar med att ansluta sin fabrik i Åstorp, som har laddstolpar för elbilar, solceller, värmepumpar, termiska batterier och snart även elektriska batterier. Genom att integrera Qvantums egenutvecklade plattform iQflex med Varberg Energis plattform Nätflex kan fabriken hjälpa till att stabilisera elnätet.

Qvantums nya värmepumpsplattform är designad för att vara framtidssäker och anpassad för HP2G-funktionalitet (Heat Pump To Grid), vilket innebär att de kan anslutas till flera nya energimarknader. Genom en patentsökt lösning omvandlas varmvattentanken till ett termiskt batteri för ökad flexibilitet.

– Qvantum har en bakgrund både inom energibranschen och värmepumpsbranschen, vilket är avgörande för att utveckla produkter med hänsyn till hela energisystemet och skynda på energiomställningen, säger Patrik Björklund, försäljningschef på Varberg Energi.

Varberg Energi leder vägen genom att vara bland de första i världen att erbjuda värmepumpar för framtidens energisystem. Med flexibla användare kan elnätet användas mer effektivt, vilket möjliggör ökad förnybar energiproduktion och förbrukning utan behov av stora investeringar i elnätet.

– Flexibilitet kommer att bli viktigare än energiåtgång i framtidens energimarknad, fortsätter Björklund.

– Utvecklingen av flexibilitetsmarknader är avgörande för förändringen, och möjligheten att styra värmepumpar är av stort värde för elnäten.